Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

První v kraji v Soutěži v cizích jazycích

V konkurenci studentů gymnázií a ostatních středních odborných škol Plzeňského kraje dosáhli letos velkého úspěchu naši studenti Eliška Aloyová ze třídy 1. CR a Patrik Holiš ze třídy 3. ZO, kteří zvítězili v prestižních kategoriích SŠ I a SŠ II v ruském jazyce.

Jedná se o náročnou soutěž vyhlašovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jejíchž krajských kol se tradičně účastní nejlepší jazykáři z celého Plzeňského kraje – výherci školních a okresních kol. Součástí soutěže je poslech s porozuměním, konverzace se členy soutěžní poroty na různá témata, řešení jazykových situací i znalosti reálií.

Oběma studentům srdečně blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!

 

Mgr. Hana Kubálková
garantka ruštiny v PK cizích jazyků

oko