Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Výsledky přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 – ekonomické obory

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

  • Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
  • Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
  • Ekonomika vnitřního obchodu

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy (zaslat poštou nebo osobně odevzdat ve vrátnici školy, a to od 7 do 19 h) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tzn. do 16. května.  

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána prostřednictvím České pošty na adresu zákonných zástupců uchazečů.

 

Nepřijatí uchazeči se mohou odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

oko