Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Evropské přírodní dědictví společně

Druhé projektové setkání žáků a pedagogů partnerských škol se uskutečnilo na konci dubna 2022 v České republice, v Plzni, Praze a Karlových Varech, vzhledem k pandemii v posunutém termínu. Hlavními tématy setkání byly jazyková animace, systémy ochrany přírody, přírodní dědictví, společné poznávání míst zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO a práce v mezinárodních týmech na výstupech projektu.

 

evrop dedictvi spolecne (1)

 

Tento mezinárodní projekt Erasmus+ KA2 „Evropské přírodní dědictví – společná ochrana přírody!“ probíhá v rámci spolupráce partnerských škol ve společenskovědním vzdělávání a všechny jeho výstupy jsou zpracovávány v češtině, němčině a angličtině. 

 

evrop dedictvi spolecne (2)

 

evrop dedictvi spolecne (4)

 

Žáci si rozšiřovali odborné znalosti a dovednosti, sociokulturní rozhled, procvičovali cizojazyčnou komunikaci. Po celý týden probíhaly zajímavé workshopy, žáci si vyzkoušeli společnou práci i diskusi v mezinárodních týmech a konverzaci v angličtině a němčině. Součástí programu byly také společné kulturní a sportovní aktivity žáků a učitelů našich partnerských škol. Tímto způsobem vznikají společné zážitky, na které pak všichni rádi vzpomínají.

 

evrop dedictvi spolecne (5)

 

Od května pokračujeme v práci na dalších hmotných výstupech projektu opět „na dálku“. Zabýváme se nyní přípravou brožur o systému ochrany přírody, přípravou kvízů k evropskému přírodnímu dědictví a světovému dědictví UNESCO v partnerských zemích a přípravou filmu a kalendáře.  Další projektové setkání, které bude hostit německá partnerská škola, plánujeme na podzim 2022.

 

evrop dedictvi spolecne (3)

 

Akreditaci Erasmus+ jsme získali i na nové programové období 2021–2027, podporujeme již několik let internacionalizaci vzdělávání. Jsme kromě toho nositeli významných certifikátů kvality EXCELLENCE LABEL za vynikající realizaci vzdělávacích projektů a mobilit a ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER. Přispíváme k modernizaci odborného vzdělávání, ke zvýšení jeho atraktivity pro žáky, preferujeme individualizaci vzdělávání i transparentnost a uznávání kvalifikací na evropském trhu práce.

 

Mgr. Hana Kubálková
koordinátorka projektu

 

logo E+ spolufinancovano EU cb

oko