Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 – 2. kolo

Pro obor (název dle ŠVP):

Ekonomika vnitřního obchodu  

 

Počet volných míst: 7

Podmínkou je řádně vyplněná a do 24. května podaná přihláška (vč. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu).

 

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 3 a) školského zákona o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání Ekonomika vnitřního obchodu pro školní rok 2022/2023 a pro 2. kolo stanovila následující kritéria:

  • průměr z celkového prospěchu v 2. pololetí 8. ročníku. ZŠ (max. 14 bodů) ⃰
    a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 14 bodů)

  • prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 12 bodů) ⃰
    a prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku. ZŠ (max. 12 bodů)

  • bonifikace žáků z odpovídajícího ročníku osmiletých a šestiletých gymnázií

  • účast a umístění v okresních, krajských, celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR (max. 4 bodů)

  • výsledky centrálně zadávaných jednotných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a  literatura (max. 50 bodů) a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (max. 50 bodů) – doložené výpisem výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Pokud se bude jednat o 2. pololetí ve školním roce 2019/2020, bude nahrazeno 1. pololetím 8. ročníku ZŠ, neboť je stanoveno, že v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 nesmí být hodnocení za 2. pololetí 2019/2020 součástí kritérií.

 

V přijímacím řízení může uchazeč získat max. 156 bodů.

Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky) se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy. Registrační čísla budou uchazečům zaslána emailem nebo sdělena telefonicky.

Výsledkové listiny budou zveřejněny 27. května v 10.00 na www školy a na nástěnce na nástěnce ve vestibulu školy. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tzn. 10. června.

 

Pozn. Uchazeči, kteří podali přihlášku ke vzdělávání na naši školu již v 1. kole přijímacího řízení, nebudou dokládat výsledky z jednotných testů a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

 

Kontaktní pracovník pro přijímací řízení:

Mgr. Lenka Široká
tel.: 377 183 614
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

oko