Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023, obor Prodavač – 2. kolo

Pro obor (název dle ŠVP):

Prodavač

 

Počet volných míst: 9

Podmínkou je řádně vyplněná a do 27. května podaná přihláška (vč. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu).

 

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 3 a) školského zákona o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání Prodavač pro školní rok 2022/2023 a pro 2. kolo stanovila následující kritéria:

  • průměr z celkového prospěchu v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)⃰ 

  • průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)

  • bonifikace žáků za umístění v okresních, krajských a celorepublikových soutěžích (max. 4 body)

Pokud se bude jednat o 2. pololetí ve školním roce 2019/2020, bude nahrazeno 1. pololetím 8. ročníku ZŠ, neboť je stanoveno, že v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 nesmí být hodnocení za 2. pololetí 2019/2020 součástí kritérií.

 

V přijímacím řízení může uchazeč získat max. 24 bodů.

Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky) se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy. Registrační čísla budou uchazečům zaslána emailem nebo sdělena telefonicky.

Výsledkové listiny budou zveřejněny 30. května v 10.00 na www školy a na nástěnce na nástěnce ve vestibulu školy. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tzn. 13. června.

 

 

Kontaktní pracovník pro přijímací řízení:

Ing. Ivana Lisnerová
tel.: 377 183 612
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

oko