Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023, obor Prodavač – 2. kolo

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a v daném oboru vzdělávání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy – zaslat poštou nebo osobně odevzdat v sekretariátu (7 – 15 h) nebo ve vrátnici školy (7 – 18 h) – nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tzn. do 13. června.  

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána prostřednictvím České pošty na adresu zákonných zástupců uchazečů.

 

Nepřijatí uchazeči se mohou odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

oko