Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Zapojte se do soutěže!

Vyhlašujeme Soutěž o kulturním dědictví UNESCO. Soutěž je určena veřejnosti, zejména žákům 8. a 9. tříd základních škol.

Vaše odpovědi spolu s vyplněnými kontaktními údaji pošlete prosím do 31. ledna 2014 na níže uvedenou adresu školy nebo je ve stejném termínu přineste na vrátnici školy – obálku prosím vždy označte SOUTĚŽ.

Adresa školy:

SOŠ obchodu, užitého umění a designu

Nerudova 33

301 00 Plzeň

Zadání soutěže ke stažení zde:

oko