Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Zahraniční exkurze do Itálie

Jako každý rok i letos připravila komise uměleckých oborů pro žáky zahraniční exkurzi do Itálie z cyklu poznávacích zájezdů "Poznáváme kulturu a umění evropských měst“. V letošním roce jsme žákům nabídli poznat historii i současnost významných italských měst - Říma a Florencie.

Exurze připadá na 24. - 28. 3. 2014. Věříme, že přinese žákům řadu nových poznatků a vědomostí z oblasti dějin umění.

Na programu je celodenní prohlídka hlavního města Toskánska Florencie – náměstí Piazza della Signoria s palácem Palazzo Vecchio, katedrála Duomo Santa Maria del Fiore, zvonice, baptiserium, most Ponte Vecchio, náměstí Piazza di San Lorenzo s kaplí Medicejských, Palazzo Pitti. Návštěvy muzeí. Další dny nás čekají prohlídky nejvýznačnějších památek Říma a Vatikánu. Kromě jiného navštívíme chrám Svatého Petra a poblíž ležící Andělský hrad na břehu Tibery.

Na opačném břehu si prohlédneme náměstí Piazza Navona s fontánou Čtyř řek a nedaleko ležícím Pantheonem. Nezapomenutelnou atmosféru nabízí okolí Španělských schodů s nedalekou fontánou di Trevi. Benátské náměstí s památníkem krále Viktora Emanuela II. a opodál ležícími starořímskými památkami – Forum Romanum a Koloseum. V průběhu pěší prohlídky budou jistě chvilky volna na odpočinek a vychutnání si překrásné římské atmosféry.

Mgr. Klára Vková

 

oko