Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Spolupráce žáků školy s HK

 

Hospodářská komora Plzeňského kraje v rámci dlouhodobé spolupráce nabídla čtyřem studentkám naší školy možnost podílet se na organizačním zajištění soutěže a setkání žáků 9. tříd základních škol v rámci projektu „Podpora technických dovedností žáků“.

 

Naším úkolem bylo uvítat soutěžící, uvést je na určená místa a poskytovat informace nejrůznějšího druhu. Snažily jsme se o příjemné a vstřícné chování, o navození příjemné atmosféry. Velmi zodpovědnou a náročnou částí našeho působení byla práce komisařek. Hodnotily jsme kvalitu toho, co v rámci soutěžního klání vytvořili soutěžící žáci.

Projektu se zúčastnilo dohromady 70 žáků z mnoha základních škol našeho kraje. Nutno podotknout, že všichni žáci si vedli nadprůměrně a zaslouží obdiv.

Děkujeme za poskytnutí možnosti podílet se na něčem tak výjimečném a doufáme v brzkou spolupráci na dalších projektech Hospodářské komory Plzeňského kraje.

 

Markéta Veitová, 3.ZO

   

 

 
  

 

oko