Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Pobyt německých studentů v Plzni

V rámci našeho společného partnerství s Karl-Volkmar-Stoy-Schule v Jeně (SRN) se konají pravidelná setkání a výměnné pobyty. Ve dnech 10.-14.2.2014 nás navštívili němečtí studenti a pedagogové, aby společně s našimi žáky 3. ročníků pracovali na společném projektu týkajícím se skloubení pracovního a rodinného života.

Po úvodním seznámení a jazykové animaci pracovali ve smíšených česko-německých skupinách. Naučili se vyhledávat, ověřovat a zpracovávat informace, orientovat v právních předpisech, vzájemně diskutovat, vyměňovat si zkušenosti a poté prezentovat výsledky své skupiny ostatním. Mnozí si uvědomili také složitost skloubení pracovního a rodinného života mladých lidí v odlišných podmínkách obou zemí. Výsledky projektu byly na závěr prezentovány také ve formě společných projektových novin.

Studenti také spolu trávili volný čas a zjistili, že mají opravdu hodně společného. V rámci odpoledních a večerních programů absolvovali řadu exkurzí, návštěv i zábavy, takže se mohli spřátelit a neformálně popovídat. Studenti se zaměřením na cestovní ruch připravili pro něm. studenty a pedagogy prohlídku města a významných turistických cílů, kulturní a sportovní program, zajistili pro ně také dopravu, ubytování a stravování. Vyzkoušeli si tak prakticky přípravu incomingové akce pro německé studenty a učitele.

Celotýdenní pobyt byl úspěšný, Němcům se u nás velmi líbilo. Nejcennější pro všechny je to, že mohli na základě osobní zkušenosti poznat, že jsme si opravdu hodně podobní a můžeme žít ve společné Evropě.

Mgr. Hana Kubálková

oko