Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.
Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované od ledna 2014 Národním institutem pro další vzdělávání je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Své individuální nebo kolektivní práce pak žáci osobně obhajují před porotou.
Na naší škole se v pondělí 10. března 2014 uskutečnila školní soutěžní přehlídka SOČ, a to ve dvou soutěžních oborech – oboru č. 13 Ekonomika a řízení a v oboru č. 17, kam spadají společenskovědní obory. Všichni soutěžící získali řadu cenných zkušeností i tipů k rozšíření a vylepšení svých odborných prací, ti nejlepší pak navíc také diplomy a ceny. Přejeme jim mnoho dalších úspěchů!
Mgr. Hana Kubálková

oko