Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Beseda o studiu na VŠ v Ateliérech

Zveme zájemce z řad studentů, zejména uměleckých oborů třetích ročníků, na přednášku a besedu s našimi bývalými žáky, současnými studenty Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Patricií Behenskou - http://patriciebehenska.cz/ a Jiřím Dvořákem - http://fud.ujep.cz/arf/2008/jiridvorak.html .
Smyslem přednášky je představit studovaný obor na vysoké škole a promluvit o návaznosti mezi studiem na střední a vysoké škole tak, jak ji vidí absolvent naší SŠ.
Akce se bude konat v úterý 18. 3. 2014 od 10 hodin v Aule Ateliérů Nerudovky. Budete mít příležitost zeptat se na vše, co vás zajímá o případném dalším studiu na VŠ.
Jste srdečně zváni!

Mgr. Klára Vlková
komise uměleckých předmětů
Více o škole na http://fud.ujep.cz/

 

joomplu:638

oko