Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Mimořádný zážitek na ZČU

Vzdělávací program Místa utrpení, smrti a hrdinství pro studenty s hlubším zájmem o historii přinesl zážitek z osobního setkání a besedy s panem Asafem Auerbachem, jedním z „Wintonových dětí".
Výuku novodobých dějin doplnila také prohlídka putovní výstavy Místa utrpení, smrti a hrdinství, která se věnuje tematice nacistických táborů.
Studiu holocaustu a novodobých dějin se studenti věnují v rámci výuky dějepisu, občanské nauky i v řadě edukačních projektů. Již v únoru zhlédli dokumentární film „Nicholas Winton - Síla lidskosti". Ten představuje příběh o iniciativě jednoho mladého člověka, který v roce 1939 zachránil před jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí. Sir Winton vypravil osm vlakových souprav s dětmi z okupované Prahy do Londýna. Tento dokument obsahuje důležité poselství pro naši rozbouřenou dobu a je jedinečným vyjádřením, jak čelit „společenskému zlu" na osobní úrovni spolu s odsouzením jakýchkoliv rasistických nálad a předsudků. Studenti navrhují udělit Nicholasi Wintonovi Nobelovu cenu míru. Zajímavá byla také následná beseda s dramaturgem p. Tullisem o hledání dalších „Wintonových dětí", do něhož se zapojují také mnozí mladí lidé.
Osobní setkání s panem Asafem Auerbachem 11. března 2014 pak bylo opravdu hlubokým zážitkem - patří k dětem, které zachránil sir Nicholas Winton. Rodiče jej v roce 1939 společně s bratrem poslali do Anglie, kde zůstal až do konce války. Poté se vrátil do Prahy a zjistil, že část jeho rodiny byla zabita v Osvětimi.
Mgr. Hana Kubálková

 

 

 

 

 

 

oko