Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Pilotní sběr dat PISA 2015 na naší škole

Naše škola byla vybrána pro pilotní sběr dat již pátého cyklu mezinárodního projektu OECD PISA. Vybraní patnáctiletí žáci se 10. dubna 2014 zúčastní počítačového testování, zaměřeného především na přírodovědnou gramotnost a schopnosti žáků řešit mezipředmětové problémové úkoly. Výsledky testování pomohou ČŠI připravit ostré testování PISA 2015, které proběhne ve více než 70 zemích světa a slouží k porovnávání schopností patnáctiletých žáků.
Více informací o projektu PISA naleznete na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz nebo na jeho mezinárodních stránkách www.pisa.oecd.org
Vybraní žáci a jejich zákonní zástupci budou o organizaci a průběhu testování informováni podrobněji.

oko