Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Vítězství v krajském kole

Naši studenti se pravidelně zapojují do mezinárodní soutěže ARS POETICA Puškinův památník - soutěže v recitaci, zpěvu a dramatickém ztvárnění v ruském jazyce.

Letos se konal již 48. ročník tohoto festivalu, jehož cílem je přispívat k poznávání ruské kultury a umění. Z naší školy postoupili do krajského kola Jiří Stěhule ze 4. CR (v kategorii sólový zpěv v ruštině) a kolektiv studentek 2. ročníku - skupiny 2 ZR 2 (v kategorii dramatické ztvárnění v ruštině).

Festival ARS POETICA – Puškinův památník 2013-2014

Tuto soutěž v ČR pořádají Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR a Obec spisovatelů.

Krajské kolo proběhlo v pátek 11. dubna 2014 v Ruském centru při ZČU v Plzni. Jiří Stěhule se bohužel nemohl zúčastnit pro zdravotní indispozici. Naši školu tak letos reprezentoval kolektiv skupiny 2 ZR 2 s dramatickým ztvárněním pohádky v ruštině, kterou nacvičil pod vedením své vyučující paní Bc. Kláry Havrdové. A v krajském kole zvítězil a bude reprezentovat střední školy Plzeňského kraje v celostátní přehlídce v Praze.

Srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Za PK cizích jazyků Mgr. Hana Kubálková, garantka ruštiny

oko