Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Hlaste se na stáže v zahraničí!

Zájemci o praktické stáže v zahraničí v období září 2014 (Německo - Jena, 3 týdny) a říjen – listopad 2014 (Slovensko – Detva, 2 týdny) v rámci evropského programu Erasmus+ KA 1 VET odevzdají do 2. 5. 2014 své motivační dopisy, žádosti o praktikantské místo (pro stáž v SRN v němčině) a životopisy (pro stáž v SRN v němčině) paní Mgr. Haně Kubálkové nebo paní Ing. Svatavě Valešové. Studenti, kteří se nemohli zúčastnit informační schůzky, se s event. dotazy mohou obrátit na nás. Předpokládaný termín výběrového řízení pro tyto dva státy a podzimní běh stáží je v květnu 2014.

Mgr. Hana Kubálková, Ing. Svatava Valešová

oko