Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Zkoušky FCE

Naše škola zahájila spolupráci s jazykovou školou Eufrat v oblasti přípravy studentů na mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka – Cambridge First Certificate / First for Schools (úroveň B2). V rámci projektových dnů absolvovalo celkem 24 studentů z 1. – 3. ročníků cvičný test a písemnou práci. 21 studentů splnilo kritéria testu, z toho 7 studentů dokonce splnilo úroveň C1. Dosažené výsledky budou jistě povzbuzením k dalšímu studiu anglického jazyka, nebo přípravě na již zmiňovanou zkoušku. Během podzimních projektových dnů určitě nabídneme další aktivity – seminář zaměřený na ústní část zkoušky, případně další cvičný test.

Mgr. Kateřina Zajícová

oko