Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Mezinárodní seminář v Osvětimi

Studenti naší školy se pod vedením Mgr. Hany Kubálkové zúčastnili mezinárodního semináře studentů v Osvětimi a Praze a navštívili spolu s německými, rakouskými a slovenskými studenty místa spjatá s utrpením tisíců lidí.

Cílem tohoto interaktivního semináře a programu pro studenty bylo navštívit v doprovodu odborníků jedno z nechvalně známých míst největší genocidy v dějinách. Kromě uctění památky obětí se zúčastnili také mezinárodního setkání mládeže z mnoha zemí světa. Účastníci programu, připraveného ICEJ ve spolupráci s dalšími partnery, se setkali
s vrstevníky z různých národních, náboženských a etnických skupin a získali tak navíc praktickou příležitost učit se respektovat odlišnosti a vést dialog.

Kromě vzájemné výměny zkušeností se zúčastnili besed s pamětníky. Setkali se stále vitální paní dr. Dagmar Lieblovou, která přežila největší masovou vraždu československých občanů v letech nacistické okupace, tedy vyvraždění tzv.Terezínského rodinného tábora v Osvětimi v noci z 8. na 9. března 1944 díky neuvěřitelné chybě jinak precizních německých úředníků. Jeden z nich jí totiž popletl rok narození: místo 1929 zapsal 1924. A tato chyba jí zachránila život! Oba její rodiče, tatínek, dětský lékař z Kutné Hory, maminka i mladší sestra skončili v plynu stejně jako více než tři tisíce dalších...

Také si v Praze společně prohlédli Staronovou synagogu, unikátní Starý židovský hřbitov, nádhernou Španělskou synagogu a Pinkasovu synagogu, kde jsme si mimo jiné připomněli i plzeňské oběti holocaustu. Odpoledne jsme se pak vypravili do Valdštejnské zahrady, kde jsme se v prostorách Senátu setkali mj. se svědkem holocaustu, historikem Tomanem Brodem a celou řadou osobností kulturního, politického a společenského života. Motto Edmunda Burkeho „K triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic" vystihovalo smysl celé akce. Snad žádný z účastníků nezapomene na vyprávění pana doktora Tomana Broda, který přežil své věznění v Birkenau díky náhodě, když prošel neplánovanou selekcí dr. Mengeleho. Nejsilněji se nám pak vryla do paměti jeho vzpomínka z Osvětimi: „...jednou přijel transport žen a dětí zřejmě z Maďarska. Netušily, co je čeká, a do krematoria šly naprosto klidně – myslely si, že jdou do sprch. Stál jsem na rampě vedle německého kápa, byl to zřejmě zločinec, protože byl označen zeleným trojúhelníkem. Všiml jsem si, že mu tečou po tvářích slzy a šeptal: takové krásné ženy, takové krásné děti...Já jsem si tehdy myslel, že to tak prostě být musí, byli jsme citově strašně otupělí z toho, kolik hrůzy jsme kolem sebe viděli. Dnes mě ale tato scéna budí ze spaní ..."

Pondělí jsme strávili v Osvětimi. Za 2. světové války zde byl vybudován tábor Auschwitz (Osvětim), který byl největším německým nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem. Exkurzi jsme zahájili prohlídkou tábora Auschwitz I, kde byli vězni likvidováni nelidskými životními podmínkami a těžkou prací. Nejsilněji na všechny zapůsobila stěna smrti i neblaze proslulý blok 11 (tzv. bunkr). Poté jsme prošli asi 3,5 kilometrový úsek Pochodu živých z Osvětimi do Birkenau, kterým mladí lidé z celého světa (bylo jich zde více než 11 tisíc) uctili památku obětí holocaustu - šesti milionů Židů zavražděných nacisty za druhé světové války. Jsme velmi rádi, že jsme mohli být při tom a měli co říci ostatním účastníkům.

Auschwitz II - Birkenau sloužil jako vyhlazovací tábor pro evropské Židy. Zde byla většina obětí zavražděna v plynových komorách. Smrt ostatních byla způsobena systematickým hladověním, nucenými pracemi, absencí zdravotní péče, individuálními popravami a pseudolékařskými experimenty. Památku umučených jsme uctili položením květin.

Úterní workshop pak byl věnován společné reflexi tragédie holocaustu a uvažování o mechanismech vzniku předsudků a netolerance. Závěr semináře pak poskytl prostor k vyjádření osobních dojmů a hodnocení. Studenti si přivezli mnoho nezapomenutelných dojmů a zážitků, které jistě přispějí k aktivnímu uchopení historie, abychom se z dějin dokázali poučit. Tento projekt a seminář se uskutečnil za podpory Evropské komise v rámci programu „Evropa pro občany – aktivní evropská paměť".

oko