Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Prohlídka Prahy

Odborná exkurze na Pražském hradě a poznávání tzv. Královské cesty spolu s německými a rakouskými studenty

Pro studenty s hlubším zájmem o dějiny kultury a průvodcovství jsme připravili odbornou exkurzi se zaměřením na Pražský hrad. Její součástí byla prohlídka Pražského hradu se zaměřením na katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha u přílež. 670 let katedrály. Mohli jsme navštívit i místo běžným turistům nepřístupné – hrobku českých králů. Prohlédli jsme si také interiéry Starého královského paláce, Baziliky sv. Jiří i Zlatou uličku.

Odpoledne a večer jsme pak po příjezdu německých a rakouských studentů vytvořili skupiny ke společné prohlídce Prahy po trase tzv. Královské cesty. Studenti se zaměřením na cestovní ruch si tak prakticky vyzkoušeli práci průvodce v terénu, a to i na místech s velkým množstvím návštěvníků a při náhlé změně počasí v průběhu prohlídky historického centra.

Mgr. Hana Kubálková

oko