Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Otroci umění v Mariasorg

Mariánská, součást obce Jáchymov, se stala v době od 19. 05. do 24. 05. 2014 útočištěm studentů prvního a druhého ročníku výtvarných oborů z Nerudovky. Na jejich deportaci a internaci dohlíželo postupně 7 statných učitelů. V denním programu byly zařazovány aktivity umožňující poznávat rázovitý uranový region prostřednictvím malby, kresby a nových médií. Ubytování poskytly finské domky, které pamatují sovětské projektanty, dělníky z dolů, německé a politické vězně i odborářské rekreanty. Zvláště chata Na sluníčku se atmosféry nostalgických vzpomínek jen tak nevzdává a drží se jí zuby nehty. Z každého kouta se sype prach minulosti. Kdo ale bydlí U rybníka, cítí se skandinávsky (IKEA – levněji to nejde). Strava překvapivě nepřipomínala produkty z fast foodů. Někteří žáci prvně v životě ztratili pocit sytosti. Není divu, že se dramaticky změnil poměr osob a vydávaných pokrmů. Ještě druhý den si paní kuchařka stěžovala na suficit 25 porcí (řešení záhady čeká na Muldera a Scullyovou). Ve čtvrtek si naopak 25 žáků večeři neodebralo. Příčinu lze spatřovat ve dvou skutečnostech. Jednak byli povoláni provianťáci. Někteří dorazili až z daleké Plzně. Opakovaně. A za druhé: pan hospodský Fárek z provozovny Krmelec ufritoval ve středu neuvěřitelných 20 kg hranolků. Tento výkon mu přinesl zanedbatelný zisk, ischias a sžíravý pocit hněvu. Ve čtvrtek hranolky zmizely z nabídky jídel.

Okolí Mariánské je pravým rájem pro potřeby krajinářského kurzu. Shluk chat umístěných na úbočí hor hledí do údolí, které otevírá svoji náruč k jihu směrem ke Karlovým Varům. Na severovýchodě se za vrcholy kopců porostlými hlubokými lesy skrývá Jáchymov. Lázeňské město pevně vetknuté do údolí hloubeného říčkou Suchá je atraktivním historicky cenným cílem turistických výletů. Pro mnohé z žáků bylo překvapením, že i tak lze rajskou krajinu Krušných považovat za rizikovou. První setkání s ektoparazitickými klíšťaty v šestnácti letech je zážitkem na zbytek života.
Celkově lze pobyt hodnotit pozitivně. Školní nástěnky se již těší na fotografie, malby a kresby průhledů k dalekému horizontu, na široká panoramata i ztemnělá lesní zákoutí. Studenti oboru Multimediální tvorba jistě připraví promítání autorských krátkometrážních filmů zachycujících genia loci Mariánské. A na všechny zase dýchne atmosféra místa a ze stínů podvědomí se vynoří zástup poutníků na cestě k zázračné sošce Panny Marie. „Zdrávas, Maria, milosti plná..."

Jindřich Lukavský

 

{joomplucat:61 limit=10|columns=4|ordering=random}

oko