Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Adaptační pobyty

V termínu 2. a 3. 9. 2014 proběhnou adaptační pobyty pro nově přijaté žáky 1. ročníků.
Výchovné poradkyně a třídní učitelé připravili na akci spoustu zajímavých her a zážitkových programů. Žáci poznají nové kamarády a také získají nevšední zážitky.

Podrobné informace:
Adaptační pobyt Třímany –


Adaptační pobyt Plasy -

oko