Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Defenestrace Nerudovky

Mázhaus plzeňské radnice hostil na chvilku výstavu umělecko řemeslných oborů Nerudovky. Tam, kde dříve chřestily zbraně, duněla prezentace multimédií, třepotaly se standarty grafiků a blyštěly se modely designerů interiéru. To vše se dělo v rámci možností. Je totiž na místě podotknout, že se moderní doba zachovala k úchvatnému, původně renesančnímu prostoru, dosti macešsky. Genius loci se z pod lunetové valené klenby s hřebínky osazené kruhy a hasičskými háky přesunul za nevkusný paraván s lizénami. Proces instalace sám se rovnal rozlousknutí pěkného exempláře Jovis glans (pouliční směs na čtyři). Jeden poloprostor, ale tři obory, mnoho názorů, ale málo paží, hotové babylónské zmatení jazyků.

Výsledek však možno označit za více než uspokojivý. Zvláště multimédia konečně odtajnila, čím že se to jejich studenti zabývají, a že být multi, může být in. Vernisáž proběhla v zaplněném sále. Esprit a šarm dodali pozvaní řečníci v čele s panem primátorem. Akustiku otestovala slečna Rosenbaumová. Verdi a Grieg stvrzovali svorně nadvládu zpěvu nad mluveným projevem. Řečníci blahořečili a byli s úctou, endorfiny probouzely chuť na krmi vizuální i reálnou. Brzy bylo u stolečku s občerstvením plno garsonlar smutných z toho, že nemohou nabídnouti ničeho mimo vlídného slova.

Následovaly dny všední, kdy pod bdělými zraky pánů školníků obdivovaly mocné davy salon nezávislých. Ještě nestačila výstava zevšednět a již je střídána nových chutným lákadlem. Spolek včelařů přichystal oslavu včele medonosné. Včela je dle sv. Bernarda symbolem Ducha svatého a sv. Ambroži coby neviňátku usedl na obličej celý roj. Nikoliv proto, aby mu způsobil anafylaktický šok, nýbrž aby skrze chutný nektar umožnil jeho duchovní probuzení. Přejme tedy radnici tomuto pilnému a pracovitému hmyzu, který se svým chovatelům spravedlivě odvděčuje!


Jindřich Lukavský

 

oko