Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Na stáž do zahraničí

V letošním Evropském týdnu odborných dovedností jsme připravili pro zájemce seminář  Za odbornými dovednostmi do zahraničí s Erasmem +, představující možnosti rozvoje odborných dovedností i osobnosti žáka při praktické stáži v zahraničí. Na ni je možné vyjet s finanční podporou evropského vzdělávacího programu Erasmus plus. Naše studenty vysíláme pravidelně na odborné praktické stáže a vzdělávací aktivity do zahraničí. Tyto mobility se uskutečňují na základě projektů, které zpracováváme ve spolupráci se zahraničními partnery. A velkou výhodou pro studenty je, že tyto pobyty financujeme z grantů evropského programu Erasmus plus. Každoročně rozšiřujeme obsah stáží, praxí, vzdělávacích aktivit i hostitelské země. Studenti tak získávají neocenitelné praktické odborné zkušenosti, poznávají cizojazyčné pracovní prostředí a jeho požadavky, zdokonalují se v jazykových dovednostech, poznávají život, kulturní zvyklosti a mentalitu obyvatel. Odborných praxí a stáží se od r. 2010 zúčastnilo už 198 studentů, kteří praktikovali ve firmách a organizacích podle zaměření svého oboru studia. Při realizaci praktických stáží v zahraničí využíváme principy a prvky ECVET - Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, které podporují kvalitu odborné přípravy našich žáků. Společně s kolegy z našich zahraničních partnerských škol a podniků pracujeme na jednotkách výsledků učení, které tvoří ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí, požadovaných pro danou část kvalifikace nebo obor vzdělání. Tyto jednotky lze hodnotit podle kritérií a validovat, jejich výsledky mohou být přenášeny do jiných zemí a vzdělávacích systémů. Stáže jsou certifikovány a studenti při nich mj. navazují kontakty, kterých využívají v dalším studiu, ve svém profesním i osobním životě. Každý žák pak dostává osobní záznam s dosaženými výsledky učení, Europass Mobility a osvědčení z příslušné země, které do budoucna přispívají k lepšímu uplatnění absolventů na evropském trhu práce. Naší škole byl udělen certifikát kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER (Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě) na období 2016-2020. Stali jsme se tak jednou ze čtyř organizací v České republice, kterým bylo toto významné ocenění uděleno v roce 2015. Tento certifikát uznává provozní kapacitu naší školy řídit vysoce kvalitní projekty mobility a oceňuje naše úsilí o dosažení vyšší míry internacionalizace při odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím programu Erasmus+ a tomuto úsilí napomáhá. Erasmus + Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě rovněž uznává vysokou kvalitu předchozích projektů mobility, dlouhodobý závazek soustavně zdokonalovat mobilitu a strategický přístup naší organizace k začleňování mezinárodní mobility do činností školy. Tento certifikát umožňuje naší škole podávat zjednodušené žádosti v rámci ročních výzev v rámci programu Erasmus+ VET a vysílat na zahraniční praktické stáže další žáky naší školy. V letošním školním roce 2017/18 již odjelo na odborné praktické stáže v zahraničí v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus plus 45 studentů.

oko