Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Výstava uměleckých oborů Nerudovky

Začátkem ledna se ve výstavním prostoru mázhauzu Plzeňské radnice představí umělecké obory Nerudovky: GRAFICKÝ DESIGN, DESIGN INTERIÉRU A MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA.

 

Slavnostní zahájení výstavy s názvem IMG_18 /uměníměmění/ proběhne 9. ledna 2018 v 17 hodin,
na vernisáž jste srdečně zváni!

 

Zkratka IMG již pravidelně symbolizuje tři začáteční písmena našich uměleckých oborů:
I - interiér,
M - multimédia,
G - grafika.
Zároveň se jedná o zkratku IMaGe = obraz. Numero 18 je označení nového roku.

Na výstavě se objeví žákovské práce, které vznikly během posledních dvou let. Budou to např. plakáty, vizuální styly, knižní grafika a sazba knih, prostorové práce z různých materiálů, animace, storyboardy, webdesign, 3D vizualizace, nábytek, interiérové doplňky a další.

Výstavou chceme veřejnosti představit práce talentovaných mladých lidí, kteří se během svého středoškolského studia věnují různým druhům současného designu.

 

Výstava potrvá do 25. ledna 2018.

 

Budeme rádi, když se na ni přijdete podívat.

oko