Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Výběrové řízení pro žáky naší školy

Zájemci o zahraniční praktickou stáž s ECVET v Německu (Jeně), Litvě (Vilniusu), ve Španělsku (Valencii) a na Slovensku (obchodně ekonomické obory v Detvě, výtvarné obory v Nitře), financovanou z grantu evropského programu Erasmus +, z řad žáků naší školy odevzdají do 29. ledna 2018 podklady pro výběrové řízení. Všechny informace najdete na nástěnce se suplováním v 1. patře.


Mgr. Hana Kubálková
za tým projektu Erasmus +

oko