Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Mezinárodní projektové setkání KA 2 E+

V rámci mezinárodního projektu "Tradice bez hranic - cesta regionálními kulturami" evropského vzdělávacího programu Erasmus plus KA 2 Školní vzdělávání proběhlo další projektové setkání žáků a pedagogů partnerských škol, které tentokráte hostila naše škola.
Celý projekt připravila za naši školu předmětová komise společenských věd ve spolupráci s partnerskými školami v Litvě, v Polsku, na Slovensku a v Rumunsku. Hlavními tématy tohoto mezinárodního projektového setkání bylo kulturní dědictví, památky UNESCO, regionální tradice a kultury.
Žáci si rozšiřovali odborné znalosti a dovednosti, sociokulturní rozhled a osvojovali si odborný cizí jazyk včetně odborných témat tzv. profesního cizího jazyka. Po celý týden probíhaly zajímavé workshopy, žáci si vyzkoušeli prezentace v angličtině, společnou práci i diskusi v mezinárodních týmech a komunikaci v cizích jazycích. Společně s českými studenty vyrazili také za poznáním po Plzeňském kraji, na Chodsko a do Prahy, kde proběhl mj. velmi zajímavý odborný program na České centrále cestovního ruchu - CzechTourismu a následovalo praktické cizojazyčné průvodcování našimi studenty cestovního ruchu.
Nyní pokračujeme v práci na hmotných výstupech projektu, konkrétně na zpracování výsledků ankety o názoru na stav kulturního dědictví a jeho využitelnosti pro cestovní ruch, zabýváme se informacemi o památkách UNESCO ve všech pěti partnerských zemích a pracujeme i na přípravě brožury o systému ochrany kultury a tradic v každé zemi.
Bližší informace o projektu najdou zájemci na webových stránkách tohoto projektu
https://sites.google.com/view/erasmustraditions
.
Mgr. Hana Kubálková
koordinárka projektu

oko