Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Odborná exkurze do jižní Francie

I pro začátek dalšího školního roku 2018/2019 připravila komise odborných uměleckých oborů odbornou exkurzi, tentokrát do oblasti Provence.

Na programu bude: prohlídka pravěké jeskyně Caverne du Pont d´Arc s kresbami zvířat, návštěva Orange, bývalého římského města, a akvaduktu Pont du Gard. Prohlídka Avignonu, papežského paláce, zastávka v městečku Saint-Remy de-Provence, kde se léčil Vincent van Gogh. Návštěva měst Nimes a Arles s řadou antických památek, návštěva středověkého města Aigues Mortes. Výlet do soutěsky řeky Hérault k mostu Pont du Diable. Návštěva významného cisterciáckého kláštera Abbay de Fontfroide z 11. století. Prohlídka Carcassonne, které patří k nejzachovalejším středověkým pevnostním městům. Cestou si prohlédnete slavný kanál Canale du Midi spojující Atlantik se Středozemním mořem. Návštěva „růžového města“ Albi a muzeum Toulouse-Lautreca.

 

Během několika dní si uděláme představu o pravěkých jeskynních kresbách, o římských stavbách, o prostředí, kde působila světoznámá osobnost Vicenta van Gogha, o středověkých pevnostních městech a načerpáme atmosféru proslulé jihofrancouzské Provence.

 

Exkurze je připravena pro žáky 1. - 3. ročníků uměleckých oborů a svým obsahem podporuje oblast dějin umění.

 

Pro závazné přihlášení je potřeba vyplnit následující online formulář a pak vytisknout potvrzení a s podpisem rodičů odevzdat třídnímu učiteli do 5. 6. 2018.

 

formulář vyplňte zde

 

Vytisknout potvrzení, podepsat rodiči a odevzdat třídnímu učiteli  

 

oko