Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Výstava praktických maturitních prací uměleckých oborů

Stalo se již každoroční tradicí na naší škole, že po ústních obhajobách praktických maturitních prací žáků čtvrtých ročníků uměleckých oborů Grafický design, Multimediální tvorba a Design interiéru představíme tyto práce nižším ročníkům i veřejnosti. Nejinak tomu je i letos.

 

Žáci oborů Design interiéru a Multimediální tvorba konají ústní obhajoby v pondělí 28. 5. 2018 v aule v Ateliérech Nerudovky, Klatovská třída 200P v Plzni.

Od 29. 5. do 31. 5. 2018 je možné zhlédnout práce letošních maturantů ve výstavním prostoru auly.
(V pondělí 28. 5. h aula pro veřejnost zavřena.)

Mezi práce praktické maturitní zkoušky žáků oboru Design interiéru patří různé typy nábytku, doplňky do interiérů či vizualizace. Práce praktické maturitní zkoušky žáků oboru Multimediální tvorba tvoří fotografie různých žánrů, videa, klasické animace i 3D animace nebo i web design.

 

Žáci oboru Grafický design konají ústní obhajoby v pondělí 4. 6. 2018 v aule v Ateliérech Nerudovky, Klatovská třída 200P v Plzni. Od 5. 6. do 8. 6. 2018 je možné práce letošních maturantů zhlédnout ve výstavním prostoru auly. (V pondělí 4. 6. je aula pro veřejnost opět zavřena.)

Mezi práce praktické maturitní zkoušky žáků oboru Grafický design patří zejména série plakátů, knižní grafika, autorské knihy, design přebalů, corporate identity, ale i fotografie nebo počítačové hry.

 

Mgr. Klára Vlková

oko