Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Informační schůzky pro rodiče a žáky 1. ročníků

Informační schůzky pro rodiče a žáky budoucích 1. ročníků se budou konat
ve středu 13. června 2018 od 16:00 hodin v budově školy v Plzni, 
Nerudova 33.

Informační schůzka

13. červen 2018 od 16:00 h

Obor Třída   Třídní učitel Učebna
Grafický design 1. GD  Mgr. Hana Prosková 8 (1. patro)
Multimediální tvorba a Design interiéru 1. MI  MgA. Marek Hlaváč 7 (1. patro)
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch 1. CR  PhDr. Renáta Peteříková 19 (3. patro)
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod 1. ZO  Ing. Marie Dyntarová 18 (3. patro)
Ekonomika vnitřního obchodu 1.VO  Ing. Ivana Kapicová 15 (3. patro)
Aranžér, Prodavač 1. A  Mgr. Pavlína Radová 2 (přízemí)

 
 

 
 

 

oko