Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

GRAFICKÝ DESIGN

Do oboru Grafický design budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

 • úspěšné vykonání talentové zkoušky* výtvarného charakteru
 • průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. třídy)
 • výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
 • prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (1. a 2. pol. 8. třídy)
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • bonifikace za prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
 • řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu)

*Talentová zkouška - uchazeč prokáže talentové schopnosti v několika výtvarných disciplínách, hodnoceny jsou i domácí práce.

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

Do oboru Multimediální tvorba budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

 • úspěšné vykonání talentové zkoušky* výtvarného charakteru
 • průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. třídy)
 • výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
 • prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (1. a 2. pol. 8. třídy)
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • bonifikace za prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
 • řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu)

*Talentová zkouška - uchazeč prokáže talentové schopnosti v několika výtvarných disciplínách, hodnoceny jsou i domácí práce.

DESIGN INTERIÉRU

Do oboru Design interiéru budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

 • úspěšné vykonání talentové zkoušky* výtvarného charakteru
 • průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. třídy)
 • výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
 • prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (1. a 2. pol. 8. třídy)
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • bonifikace za prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
 • řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu)

*Talentová zkouška - uchazeč prokáže talentové schopnosti v několika výtvarných disciplínách, hodnoceny jsou i domácí práce.

 

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – CESTOVNÍ RUCH

Do oboru Ekonomika a podnikání – cestovní ruch uchazeči nekonají přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

 • průměr z celkového prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia (max. 14 bodů) a průměr z celkového prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia (max. 14 bodů)
 • celkový prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka
  za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia (max. 12 bodů) a celkový prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka
  za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo za odpovídajícím pololetí víceletého gymnázia (max. 12 bodů)
 • bonifikace žáků z odpovídajícího ročníku osmiletých a šestiletých gymnázií
 • účast a umístění v okresních, krajských, celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR
  (max. 4 body)
 • výsledky centrálně zadávaných jednotných přijímacích zkoušek z matematiky (max. 50 bodů) a
  z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů)
 • bonifikace za výsledky testů „nanečisto“ z českého jazyka a literatury (max. 5 bodů) a z matematiky (max. 5 bodů)
 • řádně vyplněná a v termínu odeslaná přihláška (do 1. března)

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Do oboru Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod uchazeči nekonají přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

 • průměr z celkového prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia (max. 14 bodů) a průměr z celkového prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia (max. 14 bodů)
 • celkový prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka
  za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia (max. 12 bodů) a celkový prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka
  za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo za odpovídajícím pololetí víceletého gymnázia (max. 12 bodů)
 • bonifikace žáků z odpovídajícího ročníku osmiletých a šestiletých gymnázií
 • účast a umístění v okresních, krajských, celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR
  (max. 4 body)
 • výsledky centrálně zadávaných jednotných přijímacích zkoušek z matematiky (max. 50 bodů) a
  z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů)
 • bonifikace za výsledky testů „nanečisto“ z českého jazyka a literatury (max. 5 bodů) a z matematiky (max. 5 bodů)
 • řádně vyplněná a v termínu odeslaná přihláška (do 1. března)

EKONOMIKA VNITŘNÍHO OBCHOdU

Do oboru Ekonomika vnitřního obchodu uchazeči nekonají přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

 • průměr z celkového prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia (max. 14 bodů) a průměr z celkového prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia (max. 14 bodů)
 • celkový prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka
  za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia (max. 12 bodů) a celkový prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka
  za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo za odpovídajícím pololetí víceletého gymnázia (max. 12 bodů)
 • bonifikace žáků z odpovídajícího ročníku osmiletých a šestiletých gymnázií
 • účast a umístění v okresních, krajských, celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR
  (max. 4 body)
 • výsledky centrálně zadávaných jednotných přijímacích zkoušek z matematiky (max. 50 bodů) a
  z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů)
 • bonifikace za výsledky testů „nanečisto“ z českého jazyka a literatury (max. 5 bodů) a z matematiky (max. 5 bodů)
 • řádně vyplněná a v termínu odeslaná přihláška (do 1. března)

 

Obory středního vzdělání s výučním listem

Prodavač

Do oboru Prodavač uchazeči nekonají přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě kritérií a podmínek pro přijetí.


Kritéria a podmínky pro přijetí:

 • průměrný prospěch (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy)
 • výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu odeslaná přihláška (do 1. března)

ARANŽÉR

Do oboru Aranžér uchazeči nekonají přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě kritérií a podmínek pro přijetí.


Kritéria a podmínky pro přijetí:

 • průměrný prospěch (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy)
 • průměrný prospěch z českého jazyka a literatury (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy)
 • výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
 • doporučení lékaře o způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu odeslaná přihláška (do 1. března)

 

 

Další podmínky pro přijetí uchazečů

Podmínkou přijetí uchazeče je rovněž splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky, které musí uchazeč předložit nejpozději do konce srpna před zahájením školního roku .

 


 

V Plzni dne 1. září 2017

Mgr. Marie Klesová v. r.
ředitelka školy

 

 

oko