Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Nerudovka má nové logo a jednotný vizuální styl

Nové logo naší školy, nový web, nová grafika!

Jak se Vám líbí?

 

Při vzniku nového názvu školy před deseti lety vzniklo i nové logo, které částečně vycházelo z původního loga, kde bylo stěžejním motivem písmeno „o“ stylizované do tvaru hlavy boha obchodu. Do značky nového tvaru se přidala k písmenu „o“, které vyjadřovalo nově zejména „obchod“, další písmena, a to „u“, „u“ a „d“ (užité umění a design). Jednalo se o nové disciplíny zavedené na škole v roce 2008.

Po deseti letech se ukázalo, že staré logo je potřeba inovovat a dát mu aktuální podobu v souladu se současnými přístupy k tvorbě značek. Zejména je nutné propojit v něm dvě zaměření a dvě budovy naší školy.

Nové logo má vyjadřovat zejména fakt, že škola spojuje dvě oblasti oborů: obchodně-ekonomické a umělecké. Logo má zároveň znázorňovat rovnováhu mezi obory a také vyváženost kvalitního vzdělání a individuálního a kreativního přístupu. Funguje jako celek vytvořený ze dvou grafických fragmentů. Jejich tvary evokují např. informační bublinu, zaškrtnutí položky, nebo známku jedna, zároveň tvoří dominantní a zcela zřetelné písmeno N. Vzhledem k tomu, že se o škole začalo mluvit zkráceně jako o "Nerudovce", nám volba litery, doplněné o již avizovaný výraz, přišla nanejvýš vhodná.

Logotyp je také základem pro celý navazující vizuální styl, který potenciálu loga patřičně využívá. Ve vizuálním stylu jsou fragmenty loga používány jako samostatné prvky s vlastním významem. Součástí návrhů bylo také grafické řešení veškerých merkantilií, se kterými škola pracuje, koncepty plakátů, které budou kvalitní vizitkou a pozvánkou na budoucí výstavy naší školy, propagační předměty a orientačního systému na obou budovách. S tím vším souvisí i grafické řešení webové stránky školy.

Logo vzniklo jako školní práce ve 3. ročníku oboru Grafický design v předmětu Grafický design a navrhování pod vedením MgA. Lukáše Berana.

Autorem loga je Hynek Sýkora, absolvent oboru Grafický design 2017/2018.

 

oko