Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Erasmus Days 2018

Česká republika se letos poprvé zapojila do velké celoevropské kampaně Erasmus Days. Toto prvenství se týká i nás – Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni, Nerudově ulici. 

 

Naše škola již mnoho let úspěšně realizuje projekty Erasmus plus, a to od samého začátku tohoto vzdělávacího programu. Zapojujeme se do projektů mobilit v odborném vzdělávání i do projektů partnerství v rámci školního vzdělávání. Erasmus plus se stal nedílnou součástí moderního vzdělávání v našich ekonomických i uměleckých oborech.

 

Páteční odpoledne dne 12. října 2018 patřilo představení vzdělávacího programu Erasmus Plus, zazněly i zkušenostíi a zážitky jeho účastníků. Kromě semináře, besedy s účastníky projektů a výstavky proběhlo také zajímavé setkání se slovenskými stážistkami z Detvy a na závěr dne pak soutěž o ceny.

Naše studenty pravidelně vysíláme na odborné praktické stáže do zahraničí – Německa, Slovenska, Litvy a Španělska. Tyto mobility se uskutečňují na základě projektů, které zpracováváme ve spolupráci se zahraničními partnery. Velkou výhodou pro studenty je, že tyto pobyty financujeme z grantů evropského programu Erasmus Plus. Každoročně rozšiřujeme obsah stáží a praxí i hostitelské země. Studenti tak získávají neocenitelné praktické odborné zkušenosti, poznávají cizojazyčné pracovní prostředí a jeho požadavky, zdokonalují se v jazykových dovednostech, poznávají život, kulturní zvyklosti a mentalitu obyvatel. Odborných praxí a stáží se zúčastnilo už 257 studentů, kteří praktikovali ve firmách a organizacích podle zaměření svého oboru studia. Při realizaci praktických stáží v zahraničí využíváme principy a prvky ECVET - Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, které podporují kvalitu odborné přípravy našich žáků. Společně s kolegy z našich zahraničních partnerských škol a podniků pracujeme na jednotkách výsledků učení, které tvoří ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí, požadovaných pro danou část kvalifikace nebo obor vzdělání. Tyto jednotky lze hodnotit podle kritérií a validovat, jejich výsledky mohou být přenášeny do jiných zemí a vzdělávacích systémů. Stáže jsou certifikovány a studenti při nich mj. navazují kontakty, kterých využívají v dalším studiu, ve svém profesním i osobním životě. Každý žák pak dostává osobní záznam s dosaženými výsledky učení, Europass Mobility a osvědčení z příslušné země, které do budoucna přispívají k lepšímu uplatnění absolventů na evropském trhu práce.

 

Naší škole byl udělen certifikát kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER (Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě) na období 2016-2020. Stali jsme se tak jednou ze čtyř organizací v České republice, kterým bylo toto významné ocenění uděleno v roce 2015. Tento certifikát uznává provozní kapacitu naší školy jako způsobilou řídit vysoce kvalitní projekty mobility a oceňuje naše úsilí o dosažení vyšší míry internacionalizace při odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím programu Erasmus+ a tomuto úsilí napomáhá. Erasmus + Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě rovněž uznává vysokou kvalitu předchozích projektů mobility, dlouhodobý závazek soustavně zdokonalovat mobilitu a strategický přístup naší organizace k začleňování mezinárodní mobility do činností školy. Tento certifikát umožňuje naší škole podávat zjednodušené žádosti v rámci ročních výzev v rámci programu Erasmus+ VET a vysílat na zahraniční praktické stáže další žáky naší školy.

V letošním školním roce 2018/19 již odjelo na odborné praktické stáže v zahraničí v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus plus 59 žáků.

 

Mgr. Hana Kubálková
koordinátorka projektů ERASMUS+ na SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň,

oko