Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Kulturní dědictví společně - Erasmus + KA 2

V rámci mezinárodního projektu "Kulturní dědictví společně" evropského vzdělávacího
programu Erasmus plus KA 2 Školní vzdělávání proběhlo projektové setkání žáků a pedagogů
partnerských škol, které tentokráte hostila naše škola.
Pro zájemce z řad žáků naší školy připravila celý projekt předmětová komise společenských
věd ve spolupráci s partnerskou školou v Německu. Hlavními tématy tohoto mezinárodního
projektového setkání byly svátky a tradice, jazyková animace, kulturní dědictví, kvízy,
společné poznávání historického centra Prahy zapsaného na Seznamu světového dědictví
UNESCO a práce v mezinárodních týmech na výstupech projektu.
Žáci si rozšiřovali odborné znalosti a dovednosti, sociokulturní rozhled a osvojovali si
odborný cizí jazyk včetně odborných témat tzv. profesního cizího jazyka. Po celý týden
probíhaly zajímavé workshopy, žáci si vyzkoušeli prezentace v angličtině, společnou práci
i diskusi v mezinárodních týmech a komunikaci v cizích jazycích - angličtině a němčině.
Nyní pokračujeme v práci na hmotných výstupech projektu, zabýváme se přípravou brožury
o památkách UNESCO v partnerských zemích a prezentacemi lidových tradic. V listopadu
2019 vyjedou naši studenti, kteří se zapojili do projektu, do německé Jeny.

Mgr. Hana Kubálková
koordinárka projektu

oko