Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

V polovině června si absolventi čtvrtých ročníků převzali svá maturitní vysvědčení. Po úspěšném složení maturitních zkoušek jim je předala ředitelka školy Mgr. Marie Klesová v aule Ateliérů Nerudovky, kde se sešly rodiny absolventů oborů Cestovní ruch, Vnitřní obchod, Design interiéru a Multimediální tvorba. Slavnostní atmosféru umocnilo hudební vystoupení, které připravil p. učitel Mgr. Luděk Holý spolu s Karolínou Benediktovou, žákyní třídy 1.CR. Absolventům popřáli úspěchy a štěstí v dalším životě třídní učitelé, zástupkyně ředitelky školy a další zúčastnění pedagogové.

oko