Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Termíny opravných a dodatečných zkoušek

Termíny opravných zkoušek a zkoušek k doplnění klasifikace za školní rok 2018/2019:

27. 8. – 30. 8. 2019

  

Klauzurní zkoušky za školní rok 2018/2019:

26. 8. – 30. 8. 2019

 

oko