Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Odborné stáže v zahraničí

Také na podzim 2019 dostává 79 žáků naší školy příležitost absolvovat odbornou stáž v zahraničí financovanou z programu Erasmus plus v našich parnerských organizacích v Německu, Litvě, Španělsku, Slovensku a Velké Británii.

Během třítýdenní odborné praktické stáže si zlepšují odborné znalosti a dovednosti, získávají praktické zkušenosti z cizojazyčného pracovního prostředí, zdokonalují se v cizím jazyce a poznávají příslušnou zemi, její obyvatele, kulturní zvyklosti i památky. Všichni úspěšní absolventi získají certifikáty, dokument Europass-mobilita a osobní záznam ECVET pro uznání kompetencí získaných v zahraničí.

Tyto mobility se uskutečňují na základě projektů, které zpracováváme ve spolupráci se zahraničními partnery. Velkou výhodou pro studenty je, že tyto vzdělávací pobyty financujeme z grantů evropského programu Erasmus Plus. Mobility dávají vzdělání mezinárodní rozměr a přispívají ke kvalitní přípravě našich absolventů schopných uplatnit se na evropském trhu práce.

Mgr. Hana Kubálková
koordinátorka projektů ERASMUS+ na SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

oko