Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Za odbornými dovednostmi do zahraničí s Erasmem +

15. října 2019 od 15:00 h se v hlavní budově naší školy v Nerudově ulici, učebně č. 2 koná seminář v rámci Evropského týdne odborných dovedností (VET Weeku), představující možnosti rozvoje odborných dovedností i osobnosti žáka při praktické stáži v zahraničí. Doporučujeme účast na tomto semináři zájemcům o praktické stáže v zahraničí a odborné praktické stáže PRO E+.

Již mnoho let úspěšně realizujeme projekty odborných stáží a praxí v zahraničí, podporujeme internacionalizaci vzdělávání a jako dosud jediná škola Plzeňského kraje jsme nositeli prestižního certifikátu kvality ERASMUS + VET MOBILITY CHARTER. Naše žáky ze všech oborů vzdělání vysíláme na odborné praktické stáže do zahraničí – v současné době Německa, Slovenska, Litvy, Španělska a Velké Británie. Tyto mobility se uskutečňují na základě projektů, které zpracováváme ve spolupráci se zahraničními partnery. Velkou výhodou pro studenty je, že tyto pobyty financujeme z grantů evropského programu Erasmus Plus. Studenti tak získávají neocenitelné praktické odborné zkušenosti, poznávají cizojazyčné pracovní prostředí a jeho požadavky, zdokonalují se v jazykových dovednostech, poznávají
život, kulturní zvyklosti a mentalitu obyvatel.

Každoročně rozšiřujeme obsah stáží a praxí i hostitelské země. Při realizaci praktických stáží v zahraničí využíváme principy a prvky ECVET - Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, které podporují kvalitu odborné přípravy našich žáků. Společně s kolegy z našich zahraničních partnerských škol a podniků pracujeme na jednotkách výsledků učení, stáže jsou certifikovány a každý absolvent pak dostává osobní záznam s dosaženými výsledky učení, Europass Mobility a osvědčení z příslušné země. Tyto mobility přispívají ke kvalitní přípravě našich absolventů schopných uplatnit se na evropském trhu práce. 

Mgr. Hana Kubálková
koordinátorka projektů ERASMUS+ na SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň,
Nerudova 33

oko