Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Adaptační pobyty ve školním roce 2019/2020

Adaptační pobyty 1 ročníků se konaly letos tradičně na začátku září. Místa byla opět dvě – areál Třímany hostil žáky výtvarných oborů a oborů s výučním listem, areál Melchiorova Huť žáky ekonomických oborů. Doprovodem byli třídní učitelé a výchovní poradci.

Program sestavený z interaktivních her, pohybových, paměťových a kreativních činností napomohl ke stmelování třídního kolektivu, vzájemné podpoře a toleranci. 
Příjemnou atmosféru vytvořil tým zkušených pedagogů a spolupracujících žáků.

Mgr. Věra Preislerová
Mgr. Lenka Široká
výchovné poradkyně školy

oko