Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Mladí grafici z Nerudovky se představili ve "13"

Během měsíce října pracovali žáci 3. ročníku oboru Grafický design spolu se Západočeskou galerií v Plzni "Pražská 13" na projektu Studio Najbrt Basics. Projekt vznikl na základě aktuální výstavy Studia Najbrt ve zmíněné galerii. Práce grafiků pražského studia byly inspirací a velkým zdrojem zkušeností pro naše mladé grafiky. Prvním krokem byla galerijní animace, kde se žáci podrobně seznámili s díly Studia Najbrt a na základě této akce vytvořili grafické práce – plakáty, loga, vizuální styly apod.

Projekt byl realizován v předmětu Grafický design a navrhování pod vedením MgA. Lukáše Berana a MgA. Přemka Černého ze studia ČernýBeran. Vyvrcholíilvýstavou prací žáků s názvem "G3", která byla zahájena slavnostní vernisáží dne 23. 10. 2019 v 17 hodin v Přednáškovém sále galerie Pražská 13.

Odkaz:

https://plzensky.denik.cz/ctenar-reporter/trinactka-zije-designem-20191025.html?fbclid=IwAR32J05gZkGERmPtfyl6VEGEjtj1VL46IVatOzWpu0CsCrwBeUoVe3Te7PM

oko