Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Spolupráce naší školy s Západočeským muzeem v Plzni

„A máte to polepený!“ je název happeningu, který se uskuteční ve středu dne 16. října 2019 od 16.00 hodin na Americké třídě 42 v Plzni. V rámci happeningu dojde k polepení budovy bývalého domu KV KSČ na Americké 42 kopiemi dobových plakátů a letáků tak, jak to před třiceti lety v listopadových dnech provedli studenti plzeňských vysokých škol.  

Kopie plakátů vytvořili současní žáci naší školy ze třídy 3. GD a 3. MI pod vedením vyučující odborných uměleckých předmětů Mgr. Alexandry Kaslové. Ti pak budou mít možnost své plakáty na budovu vylepit. Účast na akci přislíbili i bývalí studenti lékařské fakulty, z jejichž iniciativy nápad v době sametové revoluce vzešel. Půjde tak o setkání mladé generace s pamětníky přelomových událostí konce 20. století a propojení dvou pohledů na svobodu a předrevoluční období.

oko