Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Informace k zahraničním stážím Erasmu +

Vzhledem k celosvětové pandemii onemocnění COVID-19 byl náš projekt Erasmu + KA 1 prodloužen a všechny plánované podzimní stáže jsou po dohodě se zahraničními partnery přesunuty na rok 2021. Bližší informace se zájemci dozvědí na začátku školního roku 2020/21 na informační schůzce.

Mgr. Hana Kubálková
koordinátorka vzdělávacího programu Erasmus +

oko