Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Přijímací řízení pro šk. rok 2020/2021 (Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod, Ekonomika vnitřního obchodu)


Uchazečům, kteří budou konat jednotné přijímací zkoušky na naší škole (tzn. mají naši školu uvedenou na 1. místě na přihlášce ke vzdělávání ve SŠ), byly 19. května na emailové adresy uvedené v přihlášce  rozeslány z IS CERTIS pozvánky ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky, která se koná 8. června. Dále byl těmto uchazečům zaslán email s dalšími  informacemi k přijímacímu řízení (s přílohami: Harmonogram jednotných přijímacích zkoušek, Čestné prohlášení, Organizace jednotných přijímacích zkoušek, Přijímací řízení pro šk. rok 2020/2021). Uchazečům, kteří na naší škole jednotné přijímací zkoušky konat nebudou, byl zaslán email s informacemi k přijímacímu řízení (s přílohou Přijímací řízení pro šk. rok 2020/2021).

oko