Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Za odbornými dovednostmi do zahraničí s Erasmem +

Seminář se  bude konat v náhradním termínu po skončení epidemiologických opatření.

10. listopadu 2020 od 15.00 h se v hlavní budově naší školy v Nerudově ulici učebně č. 2 koná seminář v rámci Evropského týdne odborných dovedností (VET Weeku), představující možnosti rozvoje odborných dovedností i osobnosti žáka při praktické stáži v zahraničí. Doporučujeme účast na tomto semináři zájemcům o praktické stáže v zahraničí a odborné praktické stáže PRO E+.

oko