Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Informace o blížících se volbách do školské rady

Rádi bychom Vás informovali, že na naší škole proběhnou volby do školské rady, kterou zřídil zřizovatel školy. Volby proběhnou v souladu s volebním řádem (ustanovení § 167 odst. 4 školského zákona). Školskou radu tvoří 6 členů: třetinu jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Termín voleb: 11. 11. 2020 v knihovně (přízemí budovy Nerudova 33, Plzeň) v době konání třídních schůzek od 16 do 18 hodin.oko