Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Výsledky příjímacího řízení – obor Aranžér a Prodavač

Výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů na obory: 

→ Aranžér
→ Prodavač

 

Výsledkové listiny budou zveřejněny 19. května 2021 v 10.00 hodin na www školy a v budově školy v Nerudově ul. 33. Dle zákona č. 472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude přijatým uchazečům vydáno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zák. zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. 2. června 2021. 

Zápisový lístek zašlete prostřednictvím České pošty nebo vhoďte do označené schrány ve vestibulu školy.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům odesláno dne 19. května 2021 prostřednictvím České pošty.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí můžete podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí na adresu školy: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Nerudova 33, 301 00 Plzeň.

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

Výsledky ke stažení zde:

oko