Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

středa, 16 červen 2021 12:48

Výstava: PMZ! 16. – 25. 6. 2021

Srdečně vás zveme na výstavu praktických maturitních prací žáků 4. ročníků oborů Design interiéru, Grafický design a Multimediální tvorba. Výstava se koná v Ateliérech Nerudovky, Klatovská třída 200p, Plzeň, ve výstavním prostoru auly. Navštívit ji můžete v termínu 16. – 25. 6. 2021 vždy od 7 do 18 hodin (22. – 23. 6. je výstava nepřístupná z důvodu obhajob).   

Dle zákona č. 472, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude přijatým uchazečům vydáno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového…

→ Německo (Jena)→ Litva (Vilnius)→ Španělsko (Malaga)   Tyto zahraniční stáže budou probíhat v rozsahu 3 týdny v září – zač. října 2021 (v době, kdy budou probíhat v ČR souvislé praxe žáků a projektová praktická výuka žáků výtvarných oborů). Zájemci o zahraniční praktickou stáž s ECVET v Německu (Jena), Litvě (Vilnius), Španělsku (Malaga) z řad žáků všech oborů…

pondělí, 31 květen 2021 15:26

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady při Střední odborné škole obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 proběhly 14. a 15. června 2021. Do školské rady za plnoleté žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni: → Daniel Hudec→ Mgr. Ing. Jitka Spalová   Za pedagogické pracovníky jsou do školské rady zvoleni: → Mgr. Klára Havrdová→ Mgr. Josef Janoušek   V brzké době bude svolána schůze školské rady.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – 2. kolo pro obor Ekonomika vnitřního obchodu (název dle ŠVP) Počet volných míst: 5   Podmínkou je řádně vyplněná a v termínu (do 11. června) podaná přihláška (vč. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu).   Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 3 a) školského zákona o…

čtvrtek, 27 květen 2021 10:05

WALLZ – STREET ART FESTIVAL No. 2

V červnu 2021 byla Nerudovka součástí projektu Street Art festival Wallz, který pořádalo DEPO2015. Cílem akce bylo zpestřit šeď velkoměsta a nabídnout umělcům prázdné plochy domů a zdí k realizaci jejich uměleckých děl. Fasáda naší školy byla vybrána z mnoha zájemců spolu s dalšími objekty v Plzni, na jejichž stěně pod rukama umělců vznikla nová díla. Přední stěnu…

2. – 30. června / Šafaříkovy sady v Plzni Zveme vás na výstavu VIZUÁLNÍ SMOG – všechno, co jste o něm kdy chtěli vědět (ale báli jste se podívat), na níž mj. pracovali vybraní žáci naší školy ze všech ročníků oborů oborů Grafický design a Multimediální tvorba. Výstava pořádaná spolkem Pěstuj prostor ve spolupráci s iniciativou Vizuální smog v Plzni  přibližuje veřejnosti dnes stále silněji rezonující…

Výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů na obory:  → Ekonomika a podnikání – cestovní ruch→ Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod→ Ekonomika vnitřního obchodu   Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy (zaslat poštou nebo osobně odevzdat ve…

Výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů na obory:  → Aranžér→ Prodavač   Výsledkové listiny budou zveřejněny 19. května 2021 v 10.00 hodin na www školy a v budově školy v Nerudově ul. 33. Dle zákona č. 472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude přijatým uchazečům vydáno…

středa, 19 květen 2021 07:35

Informace k provozu školy od 8. června

žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje, při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud,…

čtvrtek, 13 květen 2021 08:19

Souvislé praxe

Souvislé praxe tříd 3. GD a 3. MI proběhnou 14. – 25. 6. 2021.  Souvislé praxe ekonomických oborů se přesouvají na září. Termín bude upřesněn. Pro aktuální informace prosím sledujte naše webové stránky.   Obory vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design82-41-M/17 Multimediální tvorba82-41-M/11 Design interiéru63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – cestovní ruch 66-41-L/01 Ekonomika vnitřního obchodu   Ing. Ivana Lisnerová zástupkyni…

středa, 12 květen 2021 14:48

Český den proti rakovině

Celý květen se koná již 25. ročník sbírky Český den proti rakovině. Nerudovka se každoročně zapojuje do prodeje květů měsíčku lékařského přímo v ulicích, který bohužel nyní není možný (přesouvá se na konec září). Přesto je možné sbírku podpořit – zakoupením e-kytiček za DMS, nebo malováním květinových Kamínků proti rakovině. Více informací se dozvíte…

pondělí, 10 květen 2021 08:52

Přijímací zkoušky – dodatek

Dne 29. 4. 2021 byla vydána novela mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování žáků ve školách s účinností od 3. 5. 2021. Preventivní antigenní testování, které probíhalo dvakrát týdně, se nově provádí jedenkrát týdně. Test bude proveden první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, provede se testování v den jeho příchodu. Od…

pondělí, 26 duben 2021 15:07

Praktická výuka od 26. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 platí změna mimořádného opatření MZCR k omezení provozu ve školách a školských zařízeních. Ve středních školách se dle této změny umožňuje praktické vyučování a praktická příprava žáků všech ročníků středních škol bez aktuálního omezení počtu žáků ve skupině. Osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě je podmíněna povinným testováním neinvazivními samoodběrovými testy na přítomnost viru SARS-CoV-2.…

čtvrtek, 15 duben 2021 15:08

Prezenční konzultace

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 se budou konat prezenční konzultace z maturitních předmětů pro závěrečné ročníky. Všechny konzultace jsou plánovány pro max. počet 6 žáků ve skupině.

Informujeme všechny uchazeče, žáky školy a jejich zákonné zástupce o podmínkách prezenční výuky, praxí a přijímacího řízení stanovených MŠMT a MZ ČR vydaných dne 6. dubna t. r.  (viz přílohy). Přehledné informace k testování naleznete na testovani.edu.cz.    

Pro obory (názvy dle ŠVP): Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika a podnikání – zahraniční obchodEkonomika vnitřního obchodu     PODMÍNKOU PRO UMOŽNĚNÍ ÚČASTI UCHAZEČE NA JPZ JE NEGATIVNÍ TEST A ABSENCE PŘÍZNAKŮ ONEMOCNĚNÍ COVID-19. UCHAZEČŮM BYL  21. DUBNA ODESLÁN E-MAIL S INFORMACEMI K ORGANIZACI JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. →  Organizace jednotných přijímacích zkoušek   Uchazečům byly 31. března…

středa, 31 březen 2021 10:56

Veselé Velikonoce

Přejeme všem našim žákům a zaměstnancům klidné a příjemné prožití velikonočních svátků.    

Vzhledem k současné situaci neproběhnou ve středu 7. dubna 2021 plánované prezenční třídní aktivy ani schůzky s rodiči žáků.  V době třídních schůzek dne 7. 4. 2021 mohou zákonní zástupci kontaktovat od 16.00 do 18.00 hodin e-mailem nebo telefonicky třídní učitele i učitele jednotlivých předmětů a informovat se o práci a prospěchu žáků. Budova školy je pro veřejnost stále uzavřena. 

středa, 24 březen 2021 12:30

Výstava DESIGNÉŘI

Výstava DESIGNÉŘI je prodloužena! Tuto společnou výstavu UVUP a plzeňských uměleckých škol naleznete v Galerii Jiřího Trnky v Plzni a její součástí jsou i díla žáků Nerudovky. Otevřeno je vždy úterý–neděle od 11 do 17 hodin. Prohlédněte fotogalerii na stránkách UVU Plzeň ZDE  

čtvrtek, 04 březen 2021 20:30

Jarní prázdniny

Během jarních prázdnin v týdnu od 8. 3. do 12. 3. 2021 bude hlavní budova školy v Nerudově ulici i Ateliéry Nerudovky uzavřeny.

středa, 03 březen 2021 15:21

ÚŘEDNÍ HODINY BŘEZEN

Vzhledem k epidemiologické situaci je škola v měsíci březnu pro veřejnost uzavřena. Upřednostňujeme vyřizování veškerých záležitosti písemně nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.

středa, 03 březen 2021 14:00

Aplikace Erasmus+

Studenti středních škol, kteří se chystají vyjet do zahraničí s programem Erasmus+, si mohou nyní zdarma stáhnout novou verzi mobilní aplikace Erasmus+. Obsahuje tipy a inspirativní příběhy od studentů, kteří do ciziny už vyjeli, a také přehled akcí v okolí jejich pobytu. Další funkce budou postupně doplňovány. Aplikaci lze stáhnout v Google…

čtvrtek, 04 únor 2021 13:08

Posviť si na budoucnost

Naše škola se 12. února 2021 zúčastní festivalu Posviť si na budoucnost. Festival je určen hlavně uchazečům o studium na střední škole. Ti mohou využít online schůzky se zástupci škol, kariérové poradenství nebo online prezentace škol.   Odkaz na festival ZDE. Odkaz na prezentaci Nerudovky ZDE. Odkaz na facebookovou událost…

Vzhledem k epidemiologické situaci je škola v měsíci únoru pro veřejnost uzavřena kromě úředních hodin, tj. středa 9.00 – 17.00 hodin.   Upřednostňujeme vyřizování veškerých záležitosti písemně nebo telefonicky. V úředních hodinách přednostně vyřizujeme příjem přihlášek ke vzdělávání, zápisových lístků a odvolání proti rozhodnutí. Děkujeme za pochopení.

čtvrtek, 28 leden 2021 13:14

Klasifikace za 1. pololetí

Klasifikace za 1. pololetí pro žáky i rodiče naší školy je dostupná po přihlášení do systému Bakaláři. Po pololetních prázdninách bude stále pokračovat distanční výuka.

středa, 27 leden 2021 11:04

Pololetní prázdniny 29. ledna 2021

29. ledna 2021 bude škola pro žáky a veřejnost uzavřena.

pondělí, 11 leden 2021 08:20

Informace k talentovým zkouškám

Aktuální informace ze dne 4. ledna 2021: Talentové zkoušky proběhnou v plánovaném termínu. Prosíme o dodržování aktuálních vládních opatření. Dostavte se dle pokynů na pozvánce, kterou jste obdrželi v polovině prosince. Talentové zkoušky se konají v budově Ateliérů Nerudovky - Klatovská třída 200p, Plzeň (podrobnější info v článku níže).  …

pátek, 01 leden 2021 18:58

Distanční výuka od 4. ledna

Distanční výuka Od 4. 1. 2021 probíhá distanční výuka pro všechny třídy včetně odborného výcviku a praxe. Podrobnější informace získají žáci na Google kalendáři (synchronní hodiny).  

Strana 1 z 9

oko