Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

pondělí, 14 říjen 2019 07:29

Projektové dny – podzim 2019

Projektové dny probíhají v letošním školním roce ve dnech 22. a 23. října. Žáci si podle svého zájmu zvolili aktivity, které pro ně vyučující připravili. Mohou se účastnit exkurzí, komentovaných prohlídek, přednášek a besed s odborníky z praxe, zapojit se do kreativních, jazykových, ekologických, polytechnických workshopů či změřit svoje síly…

„A máte to polepený!“ je název happeningu, který se uskuteční ve středu dne 16. října 2019 od 16.00 hodin na Americké třídě 42 v Plzni. V rámci happeningu dojde k polepení budovy bývalého domu KV KSČ na Americké 42 kopiemi dobových plakátů a letáků tak, jak to před třiceti lety v listopadových dnech provedli…

Během měsíce října pracovali žáci 3. ročníku oboru Grafický design spolu se Západočeskou galerií v Plzni "Pražská 13" na projektu Studio Najbrt Basics. Projekt vznikl na základě aktuální výstavy Studia Najbrt ve zmíněné galerii. Práce grafiků pražského studia byly inspirací a velkým zdrojem zkušeností pro naše mladé grafiky. Prvním krokem byla…

10. října 2019 od 14:30 h se v hlavní budově naší školy v Nerudově ulici koná seminář v rámci celoevropské kampaně Erasmus Days. Budou na něm představeny možnosti vzdělávacího programu Erasmus Plus, zaznějí zkušenosti a zážitky jeho účastníků a na závěr dne pak proběhne i soutěž o ceny. Proto doporučujeme…

Adaptační pobyty 1 ročníků se konaly letos tradičně na začátku září. Místa byla opět dvě – areál Třímany hostil žáky výtvarných oborů a oborů s výučním listem, areál Melchiorova Huť žáky ekonomických oborů. Doprovodem byli třídní učitelé a výchovní poradci. Program sestavený z interaktivních her, pohybových, paměťových a kreativních činností…

15. října 2019 od 15:00 h se v hlavní budově naší školy v Nerudově ulici, učebně č. 2 koná seminář v rámci Evropského týdne odborných dovedností (VET Weeku), představující možnosti rozvoje odborných dovedností i osobnosti žáka při praktické stáži v zahraničí. Doporučujeme účast na tomto semináři zájemcům o praktické stáže v zahraničí a odborné…

čtvrtek, 19 září 2019 14:51

Odborné stáže v zahraničí

Také na podzim 2019 dostává 79 žáků naší školy příležitost absolvovat odbornou stáž v zahraničí financovanou z programu Erasmus plus v našich parnerských organizacích v Německu, Litvě, Španělsku, Slovensku a Velké Británii. Během třítýdenní odborné praktické stáže si zlepšují odborné znalosti a dovednosti, získávají praktické zkušenosti z cizojazyčného pracovního prostředí,…

čtvrtek, 19 září 2019 14:40

Společně v Evropě

V rámci mezinárodní spolupráce realizujeme vzdělávací projekt v oblasti společenských věd Společně v Evropě. V září jsme se vydali po stopách Karla Velikého - "otce Evropy" a absolvovali odborné semináře. Zaměřili jsme se prakticky na interkulturní poznávání, evropskou kulturní historii i cestovní ruch.  

Písemná závěrečná zkouška: 2. 9. 2019 Praktická závěrečná zkouška: 3. – 4. 9. 2019 - obor Prodavač Praktická závěrečná zkouška: 3. – 6. 9. 2019 - obor Aranžér Ústní závěrečná zkouška: 9. 9. 2019  

pátek, 19 červenec 2019 20:03

Termíny maturitních zkoušek 2019 – podzim

Společná část – didaktické testy a písemné práce: 2. – 6. 9. 2019 Praktická maturitní zkouška: 6. 9. 2019 (4. CR, 4. ZO, 4. VO) Ústní zkoušky společné části MZ a ústní profilové zkoušky: 11. – 12. 9. 2019     

úterý, 16 červenec 2019 08:10

Termíny opravných a dodatečných zkoušek

Termíny opravných zkoušek a zkoušek k doplnění klasifikace za školní rok 2018/2019: 27. 8. – 30. 8. 2019    Klauzurní zkoušky za školní rok 2018/2019: 26. 8. – 30. 8. 2019  

čtvrtek, 20 červen 2019 08:20

Dvojnásobný úspěch na ARS POETICAE

Naše škola se letos opět zapojila do umělecko-jazykové přehlídky Ars Poeticae, kterou pořádá Gymnázium Františka Křižíka v Plzni. Básně Adély Liskové (3.ZO) byly vyhodnoceny jako nejlepší v kategorii vlastní tvorba v AJ. Lucie Dunovská (2.GD) se ve středu 29. 5. zúčastnila semináře pod vedením překladatelky Kateřiny Klabanové a za zdařilý překlad několika básní Benjamina Zaphaniaha byla…

V polovině června si absolventi čtvrtých ročníků převzali svá maturitní vysvědčení. Po úspěšném složení maturitních zkoušek jim je předala ředitelka školy Mgr. Marie Klesová v aule Ateliérů Nerudovky, kde se sešly rodiny absolventů oborů Cestovní ruch, Vnitřní obchod, Design interiéru a Multimediální tvorba. Slavnostní atmosféru umocnilo hudební vystoupení, které připravil p. učitel…

úterý, 28 květen 2019 09:42

Soutěž o nejlepší životopis

Žáci naší školy se zapojili do soutěže firmy Profesia Cz, spol. s r. o. Bližší informace naleznete ZDE

Ve středu 15. května 2019 proběhl již 23. ročník Českého dne proti rakovině, zaměřený v letošním roce na karcinom plic a boj proti kouření. Tradičně se Květinového dne zúčastnila i naše škola. Žáci třídy 3.ZO prodali v ulicích Plzně 2 650 žlutých kvítků a na boj s rakovinou tak přispěli částkou 68 325 Kč.…

Poslední plánovanou výstavou v letošním školním roce je výstava praktických maturitních prací čtvrtých ročníků, a to tříd 4. GD a 4. MI.   Výstavy obou tříd proběhnou ve výstavním prostoru auly v Ateliérech Nerudovky (Klatovská třída 200p, Plzeň), a to: 4. MI - obory Design interiéru a Multimediální tvorba 20.…

pondělí, 06 květen 2019 10:15

Výstava PÍSMO A TYPOGRAFIE na Nerudovce

Na konci dubna, těsně před klauzurami, se žáci třetího ročníku oboru Grafický design se svým učitelem Přemyslem Černým rozhodli, že si před závěrem třetího ročníku, jejich předposledního roku studia, udělají komorní výstavu svých prací. Výstava proběhla ve fotoateliéru "iatelier" Romana Muchky v Perlové ulici v Plzni. Byla zaměřena na plakátovou…

čtvrtek, 11 duben 2019 13:14

Jednotné přijímací zkoušky

           Jednotné přijímací zkoušky1. řádný termín: 12. duben 20192. řádný termín: 15. duben 2019 Přihlášeným uchazečům byly rozeslány pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. Informace o umístění uchazečů budou na nástěnce ve vestibulu školy.     ČASOVÝ ROZVRH JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY   Matematika   Začátek administrace zkoušky Administrace zkoušky v učebně…

čtvrtek, 28 březen 2019 09:12

Třídní schůzky a konzultace

Dne 13. listopadu proběhnou v budově školy v Nerudově ulici 33 v době od 16:30 do 18:00 hodin konzultace o prospěchu a chování žáků (přehled umístění učitelů bude na nástěnce v 1. patře)  za 1. čtvrtletí šk. roku 2019–2020. Od 15:45 hodin se budou konat třídní schůzky těchto tříd: TŘÍDA…

pondělí, 18 březen 2019 11:48

COMPETING OR CAKE EATING?

Dne 18. 2. uspořádali vyučující AJ školní kolo tradiční konverzační soutěže v anglickém jazyce. Všech 20 soutěžících prokázalo velmi dobré a vyrovnané poslechové i řečnické dovednosti a připravilo tak pro porotu velice nesnadný úkol určit vítěze. Po finálovém duelu se nakonec vítězkou stala Veronika Hnízdilová (1. MI), na druhém místě se umístil Ondřej Čejka…

V minulých dnech jsme oslavili 10. výročí partnerské spolupráce naší školy s Karl-Volkmar-Stoy-Schule v německé Jeně. Velmi si vážíme účasti našich významných hostů - paní Mgr. Ivany Bartošové, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje, paní JUDr. Jaroslavy Havlíčkové, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK a paní Dorothee Wimmen z Goethe-Institutu, významné organizace podporující němčinu…

V rámci mezinárodního projektu "Kulturní dědictví společně" evropského vzdělávacíhoprogramu Erasmus plus KA 2 Školní vzdělávání proběhlo projektové setkání žáků a pedagogůpartnerských škol, které tentokráte hostila naše škola.Pro zájemce z řad žáků naší školy připravila celý projekt předmětová komise společenskýchvěd ve spolupráci s partnerskou školou v Německu. Hlavními tématy tohoto mezinárodníhoprojektového setkání byly svátky…

úterý, 12 březen 2019 09:37

Testy NANEČISTO

Testy NANEČISTO   Dne 26. března se na naší škole konají testy NANEČISTO. Pozvánky byly rozeslány 12. března na e-mailové adresy žáků. Výsledky těchto testů budou rozeslány na e-mailové adresy žáků 5. dubna.

Dne 22. 2. 2019 navštívila skupina studentů ze tříd 2. CR a 3. CR mezinárodní veletrh Holiday World, který se tradičně konal na pražském Výstavišti v Holešovicích. Jedná se o nejvýznamnější akci svého druhu v regionu střední Evropy, letos proběhl již 28. ročník tohoto veletrhu. Studenti se seznámili s možnostmi…

pondělí, 11 únor 2019 16:20

Provoz školy o jarních prázdninách

Ve dnech 25. 2. – 26. 2. 2019 budou obě budovy školy uzavřeny. Od 27. 2. 2019 do 1. 3. 2019 bude otevřen sekretariát školy v Nerudově ulici, a to v době od 7:00 do 15:00 hodin.  

pátek, 08 únor 2019 12:39

REGION 2019

Ve dnech 29. a 30. ledna 2019 proběhl v naší škole již 23. ročník soutěže v odborných znalostech a dovednostech žáků středních odborných škol Region 2019. Soutěžící se vzájemně utkali v kategoriích určených pro obory Cestovní ruch, Aranžér, Prodavač, a také pro umělecké obory. Další informace k těmto akcím naleznete v…

Zájemci o zahraniční praktickou stáž v rámci ECVET v Německu a ve Španělsku financovanou z grantu evropského programu Erasmus + odevzdají do 14. února 2019 podklady pro výběrové řízení do sekretariátu v 1. patře školní budovy v Nerudově ulici. Výběrového řízení se mohou zúčastnit žáci všech oborů naší školy. Kompletní informace najdete na nástěnce se suplováním…

Na podzim roku 2018 vznikla mezi marketingovým oddělením hotelem Vienna House (bývalé Angelo) a naší školou komunikace, která se zabývala oživením nově zrekonstruovaných prostor hotelu pracemi žáků naší školy. Prvním společným projektem byla výstava fotografií žáků oboru Multimediální tvorba. Tématem fotografií byla zákoutí industriální Plzně. V rámci lednové akce „Plzeň…

Sdělení o výsledcích talentových zkoušek:    Výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů na jednotlivé obory (v odkazu níže):  GRAFICKÝ DESIGNMULTIMEDIÁLNÍ TVORBADESIGN INTERIÉRU.   Uchazeči jsou uveřejněni pod registračními čísly.   6. února 2019 Mgr. Marie Klesováředitelka školy      

OBOR: MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA HARMONOGRAM 2. ČÁSTI TALENTOVÉ ZKOUŠKY Časový rozpis uchazečů, kteří USPĚLI v první části talentové zkoušky   Uchazeči, kteří postupují do 2. části talentové zkoušky: pondělí – 14. ledna 2019 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA 8.00 h --- 9.00 h 449, 450, 452, 453, 456, 432 10.00 h 457, 459,…

oko