Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Mezi prvních třicet nejlepších prací oceněných titulem Laureát soutěže Studentský design 2018 se stalo Světlo Barbory Kobesové, žákyně oboru Design interiéru. Výstava všech laureátů soutěže se koná od 11. 10. do 4. 11. 2018 v Galerii v přízemí na Novoměstské radnici v Praze (Karlovo náměstí 1/23). Na výstavě je zastoupena…

Informace k jazykovému pobytu v Irsku Cena zájezdu: 14490,- Poskytovatel zájezdu: CK Royal, Kozičín 5, Příbram Termín zájezdu: 20. – 29. 3. 2019   Pokyny k přihlášení a zálohám za zájezd   Vážení zájemci, vážení rodiče, velmi nás těší váš zájem o tento zájezd. Chápeme, že Irsko je pro mnoho…

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 se sídlem Nerudova 33, 301 00 Plzeň, IČO: 00520152 prohlašuje, že přijala příslušná organizační a technická opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických…

Nové logo naší školy, nový web, nová grafika! Jak se Vám líbí?   Při vzniku nového názvu školy před deseti lety vzniklo i nové logo, které částečně vycházelo z původního loga, kde bylo stěžejním motivem písmeno „o“ stylizované do tvaru hlavy boha obchodu. Do značky nového tvaru se přidala k…

Informace o zahájení nového školního roku 2018/2019 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 3. září 2018 1. ročníky – 8:00 h Třída Učebna 1. A 2 (přízemí) 1. CR 19 (3. patro) 1. ZO 18 (3. patro) 1. VO 15 (1. patro) 1. GD 5 (1. patro) 1. MI 20 (4. patro) 2.…

Termíny opravných zkoušek a zkoušek k doplněni klasifikace  za školní rok 2017/2018: 27. 8. – 31. 8. 2018 Klauzurní zkoušky za školní rok 2017/2018: 27. 8. – 29. 8. 2018   Termíny maturitních zkoušek 2018 – podzim: Společná část – didaktické testy a písemné práce: 3. – 5. 9. 2018…

Ředitelka Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů dle ustanovení vyhlášky 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, 3. kolo přijímacího řízení.Nabízíme volná místa na následující…

Naši studenti David Jirka a Barbora Mládová (2.MI) se zúčastnili letošního 19. ročníku umělecky-jazykové přehlídky Ars poeticae, která se konala na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. Bára vytvořila velice zdařilý komiks a David prezentoval několik svých básní. Oba dva byli odbornou porotou vybráni jako jedni z autorů nejlepších textů   a byli…

I pro začátek dalšího školního roku 2018/2019 připravila komise odborných uměleckých oborů odbornou exkurzi, tentokrát do oblasti Provence. Na programu bude: prohlídka pravěké jeskyně Caverne du Pont d´Arc s kresbami zvířat, návštěva Orange, bývalého římského města, a akvaduktu Pont du Gard. Prohlídka Avignonu, papežského paláce, zastávka v městečku Saint-Remy de-Provence,…

V rámci mezinárodního projektu "Tradice bez hranic - cesta regionálními kulturami" evropského vzdělávacího programu Erasmus plus KA 2 Školní vzdělávání proběhlo další projektové setkání žáků a pedagogů partnerských škol, které tentokráte hostila naše škola.Celý projekt připravila za naši školu předmětová komise společenských věd ve spolupráci s partnerskými školami v Litvě,…

Během letních prázdnin jsou úřední hodiny pro veřejnost stanoveny následovně: 2. 7. – 22. 8. 2018 vždy každou středu od 8:00 h do 14:00 h 23. 8. – 31. 8. 2018 pondělí - pátek od 8:00 h do 14:00 h

9. ročník výtvarné soutěže NERUDOVKA HLEDÁ MLADÉ DESIGNÉRY právě vyhlášen! Soutěž je každoročně pořádána pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ a ZUŠ. Účast doporučujeme zejména žákům, kteří mají zájem o studium uměleckých oborů na střední škole, ale nejen jim.   Téma: "Nejpodivnějsí předmět nalezený u vás doma"   Úkolem je vytvořit…

Přípravné kurzy pro zájemce o vzdělávání v oborech Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod, Ekonomika vnitřního obchoduKurzy proběhnou v únoru a březnu 2019 v rozsahu 6 tříhodinových lekcí v následujícíh termínech: 1. skupina - úterý od 15:30 do 18:00 h (5. 2., 12. 2.,…

Strana 2 z 2

oko