Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

    Pavel Maxa a Petr Novák, úspěšní absolventi zahraničních stáží Erasmus+ a absolventi naší školy, přednášeli a besedovali na záříjovém Festivalu mezinárodního vzdělávání Příští stanice svět. Vystoupili spolu v části věnované odborným praktickým stážím v zahraničí, v bloku s názvem Jak se vaří stáž, kde se s návštěvníky podělili o své cenné zkušenosti ze stáží. Oba dva jsou dnes studenty…

Pro příznivce Krajského půlmaratonu Plzeňského kraje připravujeme speciální rozcvičku pod taktovkou trenéra Jiřího Maška. Pandemie koronaviru nám znemožnila uskutečnit poslední dva ročníky tohoto oblíbeného běžeckého závodu, přesto jsme se rozhodli poděkovat našim běžcům za přízeň a podporu a uspořádat pro ně tuto výjimečnou akci. Rozcvička s Krajským půlmaratonem Plzeňského kraje se uskuteční ve…

čtvrtek, 09 září 2021 14:45

CAMBRIDGE EXAM Mezinárodní zkouška FCE (B2)

Ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat v Plzni připravujeme pro naše žáky možnost složit mezinárodní zkoušku z anglického jazyka. Zkouška First for Schools (paper-based) se bude konat v sobotu 13. 11. 2021, přihlašování je možné do 12. 10. 2021. Bližší informace poskytuje Mgr. Kateřina Zajícová. Získání tohoto jazykového certifikátu s celoživotní platností usnadňuje přístup ke studiu na vybraných…

Upozorňujeme, že na základě MO MZDR je umožněno účastnit se přípravných kurzů k talentovým zkouškám uchazečům, kteří:   a) jsou očkovaní proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku b) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace…

Prodej učebnic anglického jazyka pro žáky 1. a 3. ročníků proběhne ve spolupráci s OXFORD BOOKSHOP PLZEŇ v pondělí 6. září v průběhu 1. a 2. vyučovací hodiny ve vestibulu školy. Žáci 1. ročníků maturitních oborů budou na základě vstupního testu (1. září) rozřazeni do skupin podle úrovně, s výsledky budou seznámeni nejdéle v pondělí před nákupem učebnic. Cena za sadu učebnice…

Plzeň 15. 9. 2021, Hlavní vlakové nádraží Festival nabitý informacemi o studiu, stážích a dobrovolnictví v zahraničí FB událost festivalu – zastávka Plzeň ZDE   Zajímáte se o to, jak získat zkušenosti prostřednictvím práce v zahraničí? Pak byste neměli propásnout festival Příští stanice svět.  14.–18. září 2021 navštíví Prahu, Plzeň, Liberec, Olomouc a Brno festivalový vlak, který nabídne…

čtvrtek, 26 srpen 2021 12:47

Informace k nástupu žáků do školy

Preventivní screeningové testování žáků Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3× po sobě. První test se provede ve středu 1. září od 8.00 hodin 1. ročníky, od 10.00 hodin 2. – 4. ročníky  za přítomnosti třídního učitele. Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. V tyto termíny proběhne testování první vyučovací hodinu ve třídách s třídními učiteli nebo s učiteli předmětu dle rozvrhu. Pokud žák…

Termíny opravných zkoušek za školní rok 2020/2021 Termín opravných zkoušek a zkoušek k doplnění klasifikace: 24. 8. – 30. 8. 2021 Termín komisionálních klauzurních zkoušek: 23. 8. – 27. 8. 2021   Termíny maturitních zkoušek – podzim 2021 Společná část – didaktické testy: 1. – 3. 9. 2021 Praktická maturitní zkouška 4. VO, 4. ZO: 6. 9. 2021 Praktická maturitní zkouška 4. GD, 4. MI:  23. 8. – 7. 9. 2021 Ústní zkoušky společné části MZ, ústní profilové zkoušky a obhajoby PMZ žáků tříd…

pátek, 02 červenec 2021 08:44

Stáže a souvislé praxe v září

V září proběhnou zahraniční stáže, které se konají v rámci projektu Erasmus+. Naši žáci si tak budou moci vyzkoušet práci v zahraničí, procvičit své jazykové znalosti a dovednosti. Ve stejném termínu proběhnou také souvislé praxe na smluvních pracovištích. 13. 9. – 1. 10. 2021     ekonomické obory 2.–4. ročník 13. 9. –…

úterý, 29 červen 2021 11:38

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

1. září 2021 1. ročníky – 8.00 h Třída          Obor Učebna 1. D           Aranžér, Prodavač 2   (přízemí) 1. CR           Ekonomika a podnikání – cestovní ruch 7   (1. patro) 1. ZO           Ekonomika a podnikání – zahraniční…

středa, 16 červen 2021 12:48

Výstava: PMZ! 16. – 25. 6. 2021

Srdečně vás zveme na výstavu praktických maturitních prací žáků 4. ročníků oborů Design interiéru, Grafický design a Multimediální tvorba. Výstava se koná v Ateliérech Nerudovky, Klatovská třída 200p, Plzeň, ve výstavním prostoru auly. Navštívit ji můžete v termínu 16. – 25. 6. 2021 vždy od 7 do 18 hodin (22. – 23. 6. je výstava nepřístupná z důvodu obhajob).   

Dle zákona č. 472, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude přijatým uchazečům vydáno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového…

→ Německo (Jena)→ Litva (Vilnius)→ Španělsko (Malaga)   Tyto zahraniční stáže budou probíhat v rozsahu 3 týdny v září – zač. října 2021 (v době, kdy budou probíhat v ČR souvislé praxe žáků a projektová praktická výuka žáků výtvarných oborů). Zájemci o zahraniční praktickou stáž s ECVET v Německu (Jena), Litvě (Vilnius), Španělsku (Malaga) z řad žáků všech oborů…

pondělí, 31 květen 2021 15:26

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady při Střední odborné škole obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 proběhly 14. a 15. června 2021. Do školské rady za plnoleté žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni: → Daniel Hudec→ Mgr. Ing. Jitka Spalová   Za pedagogické pracovníky jsou do školské rady zvoleni: → Mgr. Klára Havrdová→ Mgr. Josef Janoušek   V brzké době bude svolána schůze školské rady.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – 2. kolo pro obor Ekonomika vnitřního obchodu (název dle ŠVP) Počet volných míst: 5   Podmínkou je řádně vyplněná a v termínu (do 11. června) podaná přihláška (vč. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu).   Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 3 a) školského zákona o…

čtvrtek, 27 květen 2021 10:05

WALLZ – STREET ART FESTIVAL No. 2

V červnu 2021 byla Nerudovka součástí projektu Street Art festival Wallz, který pořádalo DEPO2015. Cílem akce bylo zpestřit šeď velkoměsta a nabídnout umělcům prázdné plochy domů a zdí k realizaci jejich uměleckých děl. Fasáda naší školy byla vybrána z mnoha zájemců spolu s dalšími objekty v Plzni, na jejichž stěně pod rukama umělců vznikla nová díla. Přední stěnu…

2. – 30. června / Šafaříkovy sady v Plzni Zveme vás na výstavu VIZUÁLNÍ SMOG – všechno, co jste o něm kdy chtěli vědět (ale báli jste se podívat), na níž mj. pracovali vybraní žáci naší školy ze všech ročníků oborů oborů Grafický design a Multimediální tvorba. Výstava pořádaná spolkem Pěstuj prostor ve spolupráci s iniciativou Vizuální smog v Plzni  přibližuje veřejnosti dnes stále silněji rezonující…

Výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů na obory:  → Ekonomika a podnikání – cestovní ruch→ Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod→ Ekonomika vnitřního obchodu   Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy (zaslat poštou nebo osobně odevzdat ve…

Výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů na obory:  → Aranžér→ Prodavač   Výsledkové listiny budou zveřejněny 19. května 2021 v 10.00 hodin na www školy a v budově školy v Nerudově ul. 33. Dle zákona č. 472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude přijatým uchazečům vydáno…

středa, 19 květen 2021 07:35

Informace k provozu školy od 8. června

žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje, při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud,…

čtvrtek, 13 květen 2021 08:19

Souvislé praxe

Souvislé praxe tříd 3. GD a 3. MI proběhnou 14. – 25. 6. 2021.  Souvislé praxe ekonomických oborů se přesouvají na září. Termín bude upřesněn. Pro aktuální informace prosím sledujte naše webové stránky.   Obory vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design82-41-M/17 Multimediální tvorba82-41-M/11 Design interiéru63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – cestovní ruch 66-41-L/01 Ekonomika vnitřního obchodu   Ing. Ivana Lisnerová zástupkyni…

středa, 12 květen 2021 14:48

Český den proti rakovině

Celý květen se koná již 25. ročník sbírky Český den proti rakovině. Nerudovka se každoročně zapojuje do prodeje květů měsíčku lékařského přímo v ulicích, který bohužel nyní není možný (přesouvá se na konec září). Přesto je možné sbírku podpořit – zakoupením e-kytiček za DMS, nebo malováním květinových Kamínků proti rakovině. Více informací se dozvíte…

pondělí, 10 květen 2021 08:52

Přijímací zkoušky – dodatek

Dne 29. 4. 2021 byla vydána novela mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování žáků ve školách s účinností od 3. 5. 2021. Preventivní antigenní testování, které probíhalo dvakrát týdně, se nově provádí jedenkrát týdně. Test bude proveden první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, provede se testování v den jeho příchodu. Od…

pondělí, 26 duben 2021 15:07

Praktická výuka od 26. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 platí změna mimořádného opatření MZCR k omezení provozu ve školách a školských zařízeních. Ve středních školách se dle této změny umožňuje praktické vyučování a praktická příprava žáků všech ročníků středních škol bez aktuálního omezení počtu žáků ve skupině. Osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě je podmíněna povinným testováním neinvazivními samoodběrovými testy na přítomnost viru SARS-CoV-2.…

čtvrtek, 15 duben 2021 15:08

Prezenční konzultace

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 se budou konat prezenční konzultace z maturitních předmětů pro závěrečné ročníky. Všechny konzultace jsou plánovány pro max. počet 6 žáků ve skupině.

Informujeme všechny uchazeče, žáky školy a jejich zákonné zástupce o podmínkách prezenční výuky, praxí a přijímacího řízení stanovených MŠMT a MZ ČR vydaných dne 6. dubna t. r.  (viz přílohy). Přehledné informace k testování naleznete na testovani.edu.cz.    

Pro obory (názvy dle ŠVP): Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika a podnikání – zahraniční obchodEkonomika vnitřního obchodu     PODMÍNKOU PRO UMOŽNĚNÍ ÚČASTI UCHAZEČE NA JPZ JE NEGATIVNÍ TEST A ABSENCE PŘÍZNAKŮ ONEMOCNĚNÍ COVID-19. UCHAZEČŮM BYL  21. DUBNA ODESLÁN E-MAIL S INFORMACEMI K ORGANIZACI JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. →  Organizace jednotných přijímacích zkoušek   Uchazečům byly 31. března…

středa, 31 březen 2021 10:56

Veselé Velikonoce

Přejeme všem našim žákům a zaměstnancům klidné a příjemné prožití velikonočních svátků.    

Vzhledem k současné situaci neproběhnou ve středu 7. dubna 2021 plánované prezenční třídní aktivy ani schůzky s rodiči žáků.  V době třídních schůzek dne 7. 4. 2021 mohou zákonní zástupci kontaktovat od 16.00 do 18.00 hodin e-mailem nebo telefonicky třídní učitele i učitele jednotlivých předmětů a informovat se o práci a prospěchu žáků. Budova školy je pro veřejnost stále uzavřena. 

oko