Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

úterý, 16 červenec 2019 08:10

Termíny opravných a dodatečných zkoušek

Termíny opravných zkoušek a zkoušek k doplnění klasifikace za školní rok 2018/2019: 27. 8. – 30. 8. 2019    Klauzurní zkoušky za školní rok 2018/2019: 26. 8. – 30. 8. 2019  

čtvrtek, 20 červen 2019 08:20

Dvojnásobný úspěch na ARS POETICAE

Naše škola se letos opět zapojila do umělecko-jazykové přehlídky Ars Poeticae, kterou pořádá Gymnázium Františka Křižíka v Plzni. Básně Adély Liskové (3.ZO) byly vyhodnoceny jako nejlepší v kategorii vlastní tvorba v AJ. Lucie Dunovská (2.GD) se ve středu 29. 5. zúčastnila semináře pod vedením překladatelky Kateřiny Klabanové a za zdařilý překlad několika básní Benjamina Zaphaniaha byla…

V polovině června si absolventi čtvrtých ročníků převzali svá maturitní vysvědčení. Po úspěšném složení maturitních zkoušek jim je předala ředitelka školy Mgr. Marie Klesová v aule Ateliérů Nerudovky, kde se sešly rodiny absolventů oborů Cestovní ruch, Vnitřní obchod, Design interiéru a Multimediální tvorba. Slavnostní atmosféru umocnilo hudební vystoupení, které připravil p. učitel…

úterý, 28 květen 2019 09:42

Soutěž o nejlepší životopis

Žáci naší školy se zapojili do soutěže firmy Profesia Cz, spol. s r. o. Bližší informace naleznete ZDE

Ve středu 15. května 2019 proběhl již 23. ročník Českého dne proti rakovině, zaměřený v letošním roce na karcinom plic a boj proti kouření. Tradičně se Květinového dne zúčastnila i naše škola. Žáci třídy 3.ZO prodali v ulicích Plzně 2 650 žlutých kvítků a na boj s rakovinou tak přispěli částkou 68 325 Kč.…

Poslední plánovanou výstavou v letošním školním roce je výstava praktických maturitních prací čtvrtých ročníků, a to tříd 4. GD a 4. MI.   Výstavy obou tříd proběhnou ve výstavním prostoru auly v Ateliérech Nerudovky (Klatovská třída 200p, Plzeň), a to: 4. MI - obory Design interiéru a Multimediální tvorba 20.…

pondělí, 06 květen 2019 10:15

Výstava PÍSMO A TYPOGRAFIE na Nerudovce

Na konci dubna, těsně před klauzurami, se žáci třetího ročníku oboru Grafický design se svým učitelem Přemyslem Černým rozhodli, že si před závěrem třetího ročníku, jejich předposledního roku studia, udělají komorní výstavu svých prací. Výstava proběhla ve fotoateliéru "iatelier" Romana Muchky v Perlové ulici v Plzni. Byla zaměřena na plakátovou…

čtvrtek, 11 duben 2019 13:14

Jednotné přijímací zkoušky

           Jednotné přijímací zkoušky1. řádný termín: 12. duben 20192. řádný termín: 15. duben 2019 Přihlášeným uchazečům byly rozeslány pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. Informace o umístění uchazečů budou na nástěnce ve vestibulu školy.     ČASOVÝ ROZVRH JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY   Matematika   Začátek administrace zkoušky Administrace zkoušky v učebně…

čtvrtek, 28 březen 2019 09:12

Třídní schůzky a konzultace

Dne 13. listopadu proběhnou v budově školy v Nerudově ulici 33 v době od 16:30 do 18:00 hodin konzultace o prospěchu a chování žáků (přehled umístění učitelů bude na nástěnce v 1. patře)  za 1. čtvrtletí šk. roku 2019–2020. Od 15:45 hodin se budou konat třídní schůzky těchto tříd: TŘÍDA…

pondělí, 18 březen 2019 11:48

COMPETING OR CAKE EATING?

Dne 18. 2. uspořádali vyučující AJ školní kolo tradiční konverzační soutěže v anglickém jazyce. Všech 20 soutěžících prokázalo velmi dobré a vyrovnané poslechové i řečnické dovednosti a připravilo tak pro porotu velice nesnadný úkol určit vítěze. Po finálovém duelu se nakonec vítězkou stala Veronika Hnízdilová (1. MI), na druhém místě se umístil Ondřej Čejka…

V minulých dnech jsme oslavili 10. výročí partnerské spolupráce naší školy s Karl-Volkmar-Stoy-Schule v německé Jeně. Velmi si vážíme účasti našich významných hostů - paní Mgr. Ivany Bartošové, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje, paní JUDr. Jaroslavy Havlíčkové, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK a paní Dorothee Wimmen z Goethe-Institutu, významné organizace podporující němčinu…

V rámci mezinárodního projektu "Kulturní dědictví společně" evropského vzdělávacíhoprogramu Erasmus plus KA 2 Školní vzdělávání proběhlo projektové setkání žáků a pedagogůpartnerských škol, které tentokráte hostila naše škola.Pro zájemce z řad žáků naší školy připravila celý projekt předmětová komise společenskýchvěd ve spolupráci s partnerskou školou v Německu. Hlavními tématy tohoto mezinárodníhoprojektového setkání byly svátky…

úterý, 12 březen 2019 09:37

Testy NANEČISTO

Testy NANEČISTO   Dne 26. března se na naší škole konají testy NANEČISTO. Pozvánky byly rozeslány 12. března na e-mailové adresy žáků. Výsledky těchto testů budou rozeslány na e-mailové adresy žáků 5. dubna.

Dne 22. 2. 2019 navštívila skupina studentů ze tříd 2. CR a 3. CR mezinárodní veletrh Holiday World, který se tradičně konal na pražském Výstavišti v Holešovicích. Jedná se o nejvýznamnější akci svého druhu v regionu střední Evropy, letos proběhl již 28. ročník tohoto veletrhu. Studenti se seznámili s možnostmi…

pondělí, 11 únor 2019 16:20

Provoz školy o jarních prázdninách

Ve dnech 25. 2. – 26. 2. 2019 budou obě budovy školy uzavřeny. Od 27. 2. 2019 do 1. 3. 2019 bude otevřen sekretariát školy v Nerudově ulici, a to v době od 7:00 do 15:00 hodin.  

pátek, 08 únor 2019 12:39

REGION 2019

Ve dnech 29. a 30. ledna 2019 proběhl v naší škole již 23. ročník soutěže v odborných znalostech a dovednostech žáků středních odborných škol Region 2019. Soutěžící se vzájemně utkali v kategoriích určených pro obory Cestovní ruch, Aranžér, Prodavač, a také pro umělecké obory. Další informace k těmto akcím naleznete v…

Zájemci o zahraniční praktickou stáž v rámci ECVET v Německu a ve Španělsku financovanou z grantu evropského programu Erasmus + odevzdají do 14. února 2019 podklady pro výběrové řízení do sekretariátu v 1. patře školní budovy v Nerudově ulici. Výběrového řízení se mohou zúčastnit žáci všech oborů naší školy. Kompletní informace najdete na nástěnce se suplováním…

Na podzim roku 2018 vznikla mezi marketingovým oddělením hotelem Vienna House (bývalé Angelo) a naší školou komunikace, která se zabývala oživením nově zrekonstruovaných prostor hotelu pracemi žáků naší školy. Prvním společným projektem byla výstava fotografií žáků oboru Multimediální tvorba. Tématem fotografií byla zákoutí industriální Plzně. V rámci lednové akce „Plzeň…

Sdělení o výsledcích talentových zkoušek:    Výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů na jednotlivé obory (v odkazu níže):  GRAFICKÝ DESIGNMULTIMEDIÁLNÍ TVORBADESIGN INTERIÉRU.   Uchazeči jsou uveřejněni pod registračními čísly.   6. února 2019 Mgr. Marie Klesováředitelka školy      

OBOR: MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA HARMONOGRAM 2. ČÁSTI TALENTOVÉ ZKOUŠKY Časový rozpis uchazečů, kteří USPĚLI v první části talentové zkoušky   Uchazeči, kteří postupují do 2. části talentové zkoušky: pondělí – 14. ledna 2019 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA 8.00 h --- 9.00 h 449, 450, 452, 453, 456, 432 10.00 h 457, 459,…

OBOR: GRAFICKÝ DESIGN HARMONOGRAM 2. ČÁSTI TALENTOVÉ ZKOUŠKY Časový rozpis uchazečů, kteří USPĚLI v první části talentové zkoušky   Uchazeči, kteří postupují do 2. části talentové zkoušky:pondělí – 14. ledna 2019 82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN 8.00 h 119, 109, 162, 178, 129, 167 9.00 h 181, 128, 146, 171, 188, 133…

středa, 19 prosinec 2018 08:13

Výběrové řízení pro žáky naší školy

Zájemci o zahraniční praktickou stáž v rámci ECVET v Německu, Litvě, ve Španělsku, na Slovensku a ve Velké Británii financovanou z grantu evropského programu Erasmus + odevzdají do 28. ledna 2019 podklady pro výběrové řízení do sekretariátu v 1. patře školní budovy v Nerudově ulici. Výběrového řízení se mohou zúčastnit…

úterý, 18 prosinec 2018 00:08

Výsledky z 1. části talentových zkoušek

Výsledky z 1. části talentových zkoušek včetně harmonogramu 2. části - níže ke stažení podle jednotlivých oborů (dnes v 10 hodin). Uchazeč, který postoupil do 2. části talentové zkoušky, se dostaví v daný den a hodinu podle harmonogramu do Ateliérů Nerudovky, Klatovská třída 200p v Plzni.V případě, že uchazeč konal…

čtvrtek, 06 prosinec 2018 07:33

Návštěva Parlamentu České republiky

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 navštívila skupina vybraných studentů třetího a čtvrtého ročníku, za doprovodu pana poslance a plzeňského primátora Mgr. Martina Baxy, Parlament České republiky v Praze.  Cílem exkurze bylo seznámení se sněmovnou a její historií. Studenti absolvovali prohlídku s komentářem paní průvodkyně, jehož obsahem byla historie paláce Smiřických, jednání zemského česko-německého sněmu…

pátek, 16 listopad 2018 12:48

REGION 2019 – 23. ročník soutěže

V letošním školním roce pořádá naše škola již 23. ročník mezinárodní soutěže REGION 2019. Soutěž určená žákům oborů zaměřených na cestovní ruch, vnitřní obchod, žákům uměleckých oborů a žákům oborů vzdělání s výučním listem Aranžér a Prodavač proběhne ve dnech 29. a 30. ledna 2019.       Kontakní osoba soutěžě pro…

Naše absolventka oboru Design interiéru Veronika Balogová získala ocenění ve velmi prestižní mezinárodní soutěži vysokých i středních škol. V soutěži Cena prof. Jindřicha Halabaly, ve které se hodnotí práce týkající se designu interiéru, Veronika uspěla se svou maturitní prací Kavárna v kontejneru. Dosáhla na nejvyšší příčku v rámci klání prací…

pátek, 09 listopad 2018 11:35

Přípravné kurzy pro ekonomické obory

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Přípravné kurzy pro zájemce o vzdělávání v oborech Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod, Ekonomika vnitřního obchodu Kurzy proběhnou v únoru a březnu 2019 v rozsahu 6 tříhodinových lekcí v následujících termínech:Test „NANEČISTO“: 26. 3. 20191. skupina - úterý od 15:30 do 18:00 h (5. 2.,…

středa, 31 říjen 2018 11:03

Studium na Nerudovce

Baví tě kreslit, malovat, tvořit?Rád fotíš? A chceš to umět jako profík?Natáčíš videa? A chceš v tom být lepší?Láká tě animace, jak kreslená nebo 3D?Vymýšlíš nové věci?Jsi kreativní? Máš spousty nápadů?Chceš se naučit v grafických programech?Chtěl bys dělat 3D vizualizace?Chceš umět navrhnout interiér či nový kus nábytku?Pokud jsi odpověděl alespoň…

pondělí, 15 říjen 2018 10:33

Třídní schůzky a konzultace

Dne 21. listopadu 2018 proběhnou v době od 16:00 do 18:00 hodin konzultace o prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí šk. roku 2018–2019. Od 15:30 do 16:00 hodin se budou konat třídní schůzky těchto tříd:   TŘÍDA  OBOR       UČEBNA TŘ. UČITEL ČAS 1.D Prodavač Aranžér 2 Mgr. Radová 15:30-16:00…

pondělí, 15 říjen 2018 10:15

Erasmus Days 2018

Česká republika se letos poprvé zapojila do velké celoevropské kampaně Erasmus Days. Toto prvenství se týká i nás – Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni, Nerudově ulici.    Naše škola již mnoho let úspěšně realizuje projekty Erasmus plus, a to od samého začátku tohoto vzdělávacího programu.…

oko